Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Odvětvové řešení: maloobchod, retail
Odvětvové řešení: maloobchod, retail
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO005
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Přehled skupin úloh řízení retailu

Doména představuje kombinaci standardních podnikových skupin úloh a skupin úloh specifických pro retail.

2. Zaměření a účel domény

Cílem domény je presentovat charakteristiku odvětvového řešení maloobchodu, tj. řízení maloobchodního podniku a jeho IT, a to ve všech podstatných vazbách. Doména obsahuje komplex úloh řízení maloobchodního podniku ve standardní struktuře a vytváří základ pro analýzy vazeb mezi úlohami podnikového řízení a úlohami řízení IT . Součástí navržených úloh řízení maloobchodu je i specifikace jejich vazeb k ostatním objektům řízení definovaným v MBI (scénářům, rolím, metrikám, dokumentům, faktorům, aplikacím, metodám). Tím mají poskytnout komplexní pohled na řízení tohoto typu podniků ve všech relevantních souvislostech. Nejpodstatnější charakteristiky maloobchodních podniků z pohledu IT obsahuje faktor "Maloobchod" (F009 )

3. Obsah skupin úloh řízení maloobchodního podniku v MBI

Skupiny úloh a úlohy řízení retailu a všechny další objekty se v MBI odlišují od objektů řízení IT znakem „Q“ v kódu hned za prefixem objektu. Doména odvětvového řešení retailu dokumentuje v rámci jednotlivých skupin úloh obsah řízení v maloobchodním podniku. Vychází ze základního členění podnikových procesů dle (Cimler, Zadražilová, 2007). Tyto specifické úlohy a jejich skupiny mají na konci kódu znaky „XRE" . Úlohy řízení retailu se člení to skupin s následujícími úlohami:

 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ) :
  • Strategické analýzy (UQ001A ), Formulace podnikové strategie (UQ002A ), Řízení podnikové výkonnosti, KPI, KGI (UQ003A ),
 • Finanční řízení podniku (TGQ050 ) :
  • Hlavní kniha - účetní evidence (UQ051A ), Hlavní kniha - účetní transakce (UQ052A ), Hlavní kniha - standardní reporting (UQ053A ),
  • Finanční analýzy (UQ054A ), Dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ), Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ),
  • Provozní účetnictví (UQ056A ), Pokladna (UQ057A ),
  • Závazky – evidence (UQ061A ),
  • Závazky – transakce (UQ062A ), Závazky - standardní reporting (UQ063A ), Závazky – analýzy (UQ064A ),
  • Pohledávky – evidence (UQ071A ), Pohledávky – transakce (UQ072A ), Pohledávky - standardní reporting (UQ073A ), Pohledávky – analýzy (UQ074A ),
  • PAM – evidence (UQ081A ), PAM – transakce (UQ082A ), PAM - standardní reporting (UQ083A ), PAM – analýzy (UQ084A ), PAM – plánování (UQ085A ),
 • Podnikový controlling (TGQ090 ) :
  • Controlling – transakce (UQ092A ), Controlling – analýzy (UQ094A ), Controlling – plánování (UQ095A ), Controlling - organizace a správa (UQ096A ),
 • Nákup a zásobovací logistika – zahrnuje řízení nákupu zboží i řízení logistiky, tedy dopravy a dalších obslužných činností (TGQ550XRE ):
  • Retail: Obchodní případ Nákup (UQ552AXRE ),
  • Retail: Analýzy nákupu a zásob (UQ554AXRE ), Retail: Plánování a příprava nákupů (UQ555AXRE ),
  • Retail: Zásobovací (pořizovací) logistika (UQ556AXRE ),
 • Skladování – specifické skladovací operace v maloobchodních podnicích (TGQ560XRE ):
  • Retail: Operativní řízení skladů, transakce (UQ562AXRE ), Retail: Inventury skladů (UQ567AXRE ),
 • Vnitropodniková logistika – zejména zajištění vnitropodnikové dopravy (TGQ570XRE ) :
  • Retail: Operativní řízení požadavků na dopravu (UQ571AXRE ), Retail: Analýzy dopravy (UQ574AXRE ),
 • Prodej – standardní i specifické úlohy prodeje pro maloobchodní podniky, včetně poskytování služeb a poprodejního servisu (TGQ580XRE ) :
  • Retail: Základní prodejní evidence (UQ581AXRE ), Retail: Obchodní případ Prodej, transakce (UQ582AXRE ),
  • Retail: Prodejní analýzy (UQ584AXRE ), Retail: Řízení kategorií, Category Management – CM (UQ585AXRE ),
 • POS - řízení implementace a využití kontrolních pokladen (TGQ590XRE ):
  • Retail: Výběr POS SW (UQ591AXRE ), Retail: Výběr POS HW (UQ592AXRE ), Retail: Nastavení/Parametrizace POS/RM systému (UQ593AXRE ),
  • Retail: Počáteční/Kontinuální import dat pro POS (UQ594AXRE ), Retail: POS: Instalace HW a SW na pobočkách (UQ595AXRE ),
  • Retail: Řešení propojení poboček (UQ596AXRE ), Retail: Proškolení personálu POS (UQ597AXRE ),
  • Retail: Správa položek a cenové politiky (UQ598AXRE ),
 • Řízení lidských zdrojů - a rozvoje jejich kvalifikace (TGQ250 ) :
  • Personální evidence (UQ251A ), Personální řízení - základní transakce (UQ252A ),
  • Personalistika - standardní reporting (UQ253A ), Personální analýzy (UQ254A ), Personální plánování (UQ255A ),
 • Řízení majetku – pozemků, budov atd. (TGQ300 ):
  • Evidence majetku (UQ301A ), Řízení majetku – transakce (UQ302A ),
  • Majetek - standardní reporting (UQ303A ), Analýzy majetku (UQ304A ), Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ),
 • Marketing a řízení marketingových kampaní (TGQ350 ):
  • Marketingové evidence (UQ351A ), Marketingové transakce (UQ352A ),
  • Marketingové analýzy (UQ354A ), Marketingový plán (UQ355A ),
  • Řízení marketingových kampaní (UQ356A ,
 • Řízení energií – zajišťování požadavků na energie a vyhodnocování spotřeby různých druhů energií (TGQ450 ) :
  • Evidence energií (UQ451A ), Řízení energií – transakce (UQ452A ),
  • Řízení energií – analýzy (UQ454A ), Řízení energií – plánování (UQ455A ).
4. Typy úloh řízení maloobchodního podniku v MBI

Doména představuje kombinaci standardních a specifických úloh pro odvětví retailu. Charakteristiky, resp. atributy jednotlivých úloh jsou obdobné jak pro standardní, tak pro specifické, odvětvové úlohy. To znamená, že každá skupina úloh obsahuje standardně 5 základních úloh. Základní úlohy zdůrazňují primárně hledisko charakteru operací s daty, tj.:

 • Evidenční úlohy - vytváření a aktualizace databází, zpracování dotazů do databází, např. vytvoření a aktualizace databází zákazníků, zboží, obchodních zakázek apod.,
 • Zajištění obchodních a dalších transakcí - zpracování zákaznických požadavků, vytváření a další zpracování obchodních dokumentů - poptávek, nabídek, objednávek atd., např. v rámci prodejních, nákupních a dalších transakcí ,
 • Podnikový reporting - vytváření požadovaných typů sestav, např. přehledů prodeje dle obchodníků, objednávek, zboží (komodít) a služeb, zákazníků apod.,
 • Analytické úlohy v maloobchodě - analýzy metrik, tj. jednotlivých ukazatelů podle jejich dimenzí, např. analýzy prodeje zboží a služeb, analýzy zákazníků, cenových a teritoriálních vlivů apod.,
 • Plánovací úlohy v podnikovém řízení - plánování a rozvrhování prodeje, příprava rozpočtu a další.

Kromě uvedených základních úloh obsahují skupiny úloh další specifické úlohy pro jednotlivé oblasti řízení, pokud jsou významné, např. inventury skladů, category management, řízení poprodejního servisu, instalace a využití POS apod.

5. Metriky – ukazatelé využívané v řízení maloobchodního podniku, ve vazbě k dimenzím
 • Metriky finančního řízení podniku (IGQ0 ),
 • Metriky řízení prodeje v podniku (IGQ1 ),
 • Metriky řízení marketingu podniku (IGQ2 ),
 • Metriky řízení nákupu podniku (IGQ3 ),
 • Metriky řízení skladů podniku (IGQ4 ),
 • Metriky řízení dopravy (IGQ45 ),
 • Metriky řízení lidských zdrojů (IGQ50 ),
 • Metriky řízení majetku podniku (IGQ56 ),
 • Organizace a správa (IGQ90 ).
6. Dimenze – dimenze pro analýzy a plánování ukazatelů řízení maloobchodu
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
 • Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ),
 • Dimenze majetku (DIGQ45 ),
 • Dimenze dopravy a hospodaření s energiemi (DIGQ50 ).
7. Faktory – vymezující prostředí řízení maloobchodního podniku
 • Velikost podniku (FSG000 ),
 • Socioekonomické a organizační faktory (FSG030 ),
 • Úroveň managementu (FSG050 ),
 • Sourcing (FSG120 ),
 • Úroveň řešení IT a poskytovaných IT služeb (FSG130 ),
 • Celopodnikové aplikace a řízení skladů (FSG300 ),
 • eBusiness a řízení externích vztahů podniku (FSG350 ),
 • Business intelligence – komponenty (FSG400 ),
 • Business intelligence – koncepty (FSG450 ),
 • Competitive Intelligence (FSG480 ),
 • ECM, Správa podnikového obsahu (FSG500 ),
 • Mobilní aplikace, mobile computing (FSG550 ).
8. Aplikace – dokumentační příklady aplikací pro řízení maloobchodního podniku
 • Analytické a plánovací nástroje typu self service BI (ASGQ00 ),
 • Analytické a plánovací nástroje typu BI (ASGQ01 ),
 • Analytické aplikace (příklady) pro řízení podniku (ASGQ03 ),
 • Aplikace pro podporu provozu podniku (ASGQ10 ).
9. Role - vymezené pozice pracovníků, jejich činnosti a požadované znalosti
 • Vlastník (RQ000 ),
 • Generální manažer, CEO (RQ001 ),
 • Finanční manažer, CFO, Chief Financial Officer (RQ002 ),
 • Manažer marketingu, CMO, Chief Marketing Officer (RQ003 ),
 • Manažer obchodu (RQ004 ),
 • Personální manažer, HRM, HR Manager (RQ005 ),
 • Manažer digitálních produktů a služeb, CDO, Chief Digital Officer (RQ007 ),
 • Manažer skladů (RQ010 ),
 • Manažer dopravy (RQ012 ),
 • Manažer logistiky (RQ013 ),
 • Manažer dodavatelského řetězce, Supply Chain manager (RQ014 ),
 • Pracovníci podniku mimo IT (RGQ30 ),
 • Řídící pracovníci v IT (RG100 ).
10. Dokumenty – vstupy a výstupy úloh řízení maloobchodního podniku
 • Strategické a organizační dokumenty podniku (DSGQ01 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
 • Dokumenty a data řízení nákupu (DSGQ15 ),
 • Dokumenty a data řízení skladů (DSGQ20 ),
 • Dokumenty a data personálního řízení (DSGQ25 ),
 • Dokumenty a data řízení majetku (DSGQ30 ),
 • Dokumenty a data řízení marketingu (DSGQ35 ),
 • Dokumenty a data řízení dopravy (DSGQ40 ),
 • Dokumenty a data řízení energií (DSGQ45 ).
11. Scénáře – problémy a otázky řízení maloobchodního podniku
 • Je třeba řešit rozvoj řízení prodeje (SQ101 ),
 • Je třeba řešit rozvoj řízení nákupu (SQ151),
 • Je třeba dosáhnout zvýšení efektivity skladů a skladových prostor (SQ201 ),
 • Současné řízení logistických procesů nepřispívá k zvýšení výkonnosti podniku (SQ202 ),
 • Integruje se Inteligentní řízení skladu WMS do podnikového IT (SQ203 ),
 • Implementuje se inteligentní řízení skladu, WMS (SQ204 ),
 • Je třeba řešit rozvoj řízení skladů (SQ205),
 • Se standardními úlohami podnikového řízení jsou spojeny otázky a problémy v těchto scénářích - Řeší se rozvoj standardních evidenčních úloh IS (SQ001 ), Řeší se rozvoj standardních transakčních úloh IS (SQ002 ), Řeší se rozvoj standardních reportingových úloh IS (SQ003 ), Řeší se rozvoj standardních analytických úloh IS (SQ004 ), Řeší se rozvoj standardních plánovacích úloh IS (SQ005 ).
12. Metody, metodiky, standardy, rámce – pro řízení maloobchodního podniku
 • Corporate Performance Management, CPM (M001 ),
 • Balanced Scorecard, BSC (M002 ),
 • EFQM (M004 ),
 • Benchmarking (M005 ),
 • Segmentace zákazníků (M006 ),
 • CRP, Continuous Replenishment (M007),
 • QR, Quick Response (M008),
 • CPFR, Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (M009),
 • VMI, Vendor Managed Inventory (M010),
 • ECR, Efficient Consumer Response (M011),
 • CAO, Computer Assisted Ordering (M012),
 • Logistika (M013),
 • Metodiky finančního řízení podniku (MG030 ).
13. Poznámky, reference
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně