Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Business intelligence - principy a komponenty
Business intelligence - principy a komponenty
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG400
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Business intelligence – účel

Účelem této podskupiny faktorů je vymezit podstatu a základní principy aplikací speciálně určených pro podporu analytických, plánovacích a rozhodovacích činností podnikových manažerů a určit hlavní charakteristiky dílčích komponent, z nichž se řešení aplikací, resp. business intelligence skládá.

2. Business intelligence – podstata, formy

Protože samotné transakčně orientované systémy se primárně zaměřují na co největší efektivitu obchodních transakcí, vznikají aplikace a technologie nové, které se orientují na analytické, plánovací a rozhodovací činnosti. K nim lze řadit aplikace utvářející:

 • Manažerské informační systémy, které manažery podporují v monitorování a řízení byznysu tak, že jsou schopny dodávat reporty o výkonu podniku, které manažeři na operativní a taktické úrovni využívají ke korigování realizace byznys transakcí,
 • Systémy na podporu rozhodování, které podporují analytické aktivity manažerů na taktické a strategické úrovni řízení. V této skupině jsou dnes zařazeny aplikace umělé inteligence, expertní systémy, systémy fuzzy logiky, competitive intelligence i prostředky založené na tzv. multidimenzionálním uložení a zpracování dat, které se staly základem business intelligence.

Business intelligence (BI) představuje typ aplikací, které téměř výlučně podporují analytické, plánovací a rozhodovací činnosti podniků a organizací a jsou postaveny na principech, které právě těmto činnostem nejvíce odpovídají. V současné době je rozvoj a využití business intelligence mimořádně intenzivní, rozšiřují se o celou řadu dalších technologií, zasahují stále větší rozsah podnikového řízení a operují na stále mohutnějších objemech dat. Pozornost, jakou současná praxe věnuje business intelligence, dokumentují i tuzemské i celosvětové průzkumy.

3. Business intelligence – přehled faktorů

Podskupina faktorů business intelligence (BI) zahrnuje charakteristiky standardních komponent, na nichž jsou BI řešení založeny - datové sklady, datová tržiště atd. Podskupina slouží pro základní orientaci, co řešení BI mohou zahrnovat, co nabízejí a co předpokládají.

Do podskupiny patří jeden společný, obecně definovaný faktor pro celou oblast business intelligence (F400 ) a dále tyto dílčí faktory:

 1. Datový sklad (F405 ),
 2. Datové tržiště (F406 ),
 3. Extract Transform Load (ETL/ELT) (F407 ),
 4. OLAP databáze (F408 ),
 5. Analytická aplikace (F409 ),
 6. Reporting (F410 ),
 7. Dočasné úložiště dat (F411 ),
 8. Dolování dat (F413 ),
 9. Dashboard (F414 ),
 10. Operativní dashboard (F415 ),
 11. Taktický dashboard (F416 ),
 12. Strategický dashboard (F417 ).

4. Business intelligence v kontextu podnikového řízení

Ve vztahu k řízení podniku se aplikace business intelligence uplatňují ve všech oblastech, skupinách úloh (DO00 ), ale prakticky výlučně v úlohách podnikových analýz, podnikového reportingu a v plánovacích úlohách podniku.

5. Business intelligence v kontextu řízení IT

V rámci řízení podnikového IT jsou faktory business intelligence a jejích komponent součástí řešení těchto úloh:

 • Faktory jednotlivých komponent business intelligence (BI) jsou vyhodnocovány v úloze strategického řízení IT, a to v úloze Analýza a hodnocení současného stavu IT podniku (U027A ), kde se vyhodnocuje, zda existují aplikace a nástroje business intelligence v podniku, nebo ty existující již nevyhovují, výsledky analýzy se pak promítají do skupiny úloh Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ). Možnosti využití cloudu pro business intelligence se vyhodnocují ve skupině úloh Cloud Governance a Cloud Management (TG007 ) .
 • V doméně řízení IT služeb se plánování BI projektů realizuje ve skupině úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ).
 • V doméně řízení IT zdrojů se faktory BI promítají zejména do hodnocení a plánování personálních zdrojů ve vztahu ke specifickým nárokům na účast uživatelů v úloze Řízení kvalifikace v IT (U231A ), a ve skupině úloh Řízení technologických zdrojů (TG203 ).
 • V doméně ekonomiky IT se BI aplikace promítají do skupin úloh - Řízení nákladů na IT (TG301 ) a Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ), především ve vazbě na specifické efekty BI a možnosti jejich hodnocení,
 • V doméně rozvoje IT služeb se faktory komponent business intelligence promítají do skupin úloh Řízení projektu (TG401 ). Všechny uvedené faktory komponent business intelligence se konkrétně uplatňují ve skupině úloh Řešení projektu business intelligence (TG430 )).
 • V doméně řízení provozu IT faktory BI představují nároky na obě hlavní skupiny úloh Řízení a správa IT zdrojů (TG701 ) a ve skupině Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ), prakticky ve všech skupinách vzhledem k charakteru provozu BI aplikací.

7. Obsah balíčku ke stažení
 • Základní text: "Business intelligence – principy a komponenty",
 • Souhrnný text za podskupinu faktorů a její faktory (PDF).