Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Úroveň řešení IT a poskytovaných IT služeb
Úroveň řešení IT a poskytovaných IT služeb
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG130
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Úroveň řešení IT a poskytovaných IT služeb – účel

Účelem podskupiny faktorů je specifikovat podstatné charakteristiky kvality poskytovaných IT služeb, jednotlivé typy architektur, a to jako základ pro řízení IT jak vzhledem k vlastním podnikovým útvarům, tak pro externí zákazníky.

2. Úroveň řešení IT a poskytovaných IT služeb - podstata

Podskupina faktorů analyzuje nejrůznější aspekty a možnosti řešení poskytovaných IT služeb ve vazbě na jejich architektury, aplikace a na infrastrukturu.

3. Úroveň řešení IT a poskytovaných IT služeb – přehled faktorů

Podskupina zahrnuje tyto dílčí faktory:

  1. Podniková architektura (F150),
  2. Architektura IT služeb (F151),
  3. Aplikační architektura (F152),
  4. Technologická architektura (F153),
  5. Datová architektura (F154),
  6. Softwarová architektura (F155),
  7. Integrace podnikové informatiky (F131 ),
  8. Customizace aplikačních produktů (F132 ),
  9. Systémové licence (F133 ),
  10. Parametrizace (F134 ).

4. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu faktorů a její faktory (PDF).