Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Integrace podnikové informatiky
Integrace podnikové informatiky
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F131
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Půta, T. (Artex Informační systémy)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení integrace podnikové informatiky

Integrace je proces, při kterém dochází ke kombinaci či propojování různorodých zdrojů podnikové informatiky do jednotného celku. Tyto komponenty pak navzájem spolupracují a koordinují svou funkcionalitu tak, že se taková kombinace jeví jako jednotný celek. Důvodů, proč požadavek na integraci může vzniknout, může být celá řada. Nejčastěji se jedná o snahu o zajištění komunikace mezi dvěma různorodými systémy (například mezi podnikovým informačním systémem a dodavatelským systémem). Příkladem integrace je:

  • Hardwarová integrace: jedná se o propojování hardwarových zařízení (například platebních terminálů) do jednoho celku. Lze integrovat buď různá hardwarová zařízení dohromady, nebo integrovat hardwarový prvek do informačního systému (ten pak bude přímo komunikovat s daným hardwarem),
  • Aplikační integrace je propojování různých informačních systémů (e-shop, ERP …). Touto integrací lze například docílit toho, že uživatelé budou pracovat ve svém systému, avšak na pozadí budou odcházet data do systému druhého.

2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Propojení systému do většího celku,
  2. Sdílení potřebných funkcí mezi systémy,
  3. Větší pohodlnost pro uživatele (díky jednotnému rozhrání),
  4. Výhody plynoucí ze samotné podstaty integrace – např. přidání nového hardwarového prvku.

3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
  1. Může vést k vyšší složitosti procesu,
  2. Vznikají větší nároky na IT infrastrukturu,
  3. Šíření nekvalitních dat – v případě, že jeden ze systému obsahuje nekvalitní data, mohou se tato nekvalitní data šířit i do ostatních subsystémů,
  4. Zvyšují se nároky na znalosti informatiků – je vhodné, aby integrátoři znali oba systémy