Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Systémové licence
Systémové licence
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F133
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Půta, T. (Artex Informační systémy)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení systémové licence

V obecné rovině je softwarová licence právním nástroj pro ochranu softwaru. Licence definuje, jak může být se softwarem nakládáno. Toto svolení (licenci) uděluje autor daného softwaru. V případě, že někdo jedná v rozporu s licenčním ujednáním, porušuje zákon. Nejzákladnější rozdělení licence je:

  • Open source (otevřený software) : při dodržení jistých podmínek, plynoucích z konkrétní licence, umožňuje uživatelům využívat zdrojový kód. (například prohlížet ho či upravovat. Open source bývá (avšak není to povinností) často šířen zdarma.
  • Proprietární licence : využívání zdrojového kódu bývá omezeno a jasně definováno danou licencí. Zpravidla nebývá zdarma.

V případě systémových licencí pro podnikové informační systémy bývá častější formou proprietární licence. Výrobce rovněž často definuje hned několik druhů licencí, které se liší podmínkami a právy k užívání daného softwaru. Tyto proprietární softwarové licence pro podnikové informační systémy můžeme obecně rozdělit na:

  • Vývojářské,
  • Uživatelské.

2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Možnost využívat všechny objekty systému (tabulky, formuláře),
  2. Možnost měnit zdrojový kód programu,
  3. Možnost číst zdrojový kód,
  4. Neomezený počet uživatelů (vývojářů), kteří mohou být přítomni v systému.

3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
  1. Obtížné získání vývojářské licence: většinou jen pro úzký okruh partnerů,
  2. Vysoká cena.