Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení prodeje a poskytování IT produktů a služeb
Řízení prodeje a poskytování IT produktů a služeb
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ610XIT
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení IT firmy a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel
 • Dosahovat požadované ekonomické výsledky z prodeje IT produktů a služeb, tj. tržby, obrat, ziskovost atd.,
 • Zajistit efektivní, rychlé provádění prodejních operací s vysokou flexibilitou vzhledem k požadavkům zákazníka, tj. jak IT, tak uživatelských útvarů,
 • Poskytovat pracovníkům prodeje IT firmy kvalitní analytické a plánovací podklady pro rozhodování o celkové orientaci prodejních aktivit IT firmy i o realizaci jednotlivých zakázek.
3. Přehled úloh
 • Evidence prodeje a poskytování IT produktů a služeb (UQ611AXIT ),
 • Příprava IT produktů a služeb (UQ612AXIT ),
 • Řízení prodejních transakcí IT produktů a služeb (UQ612BXIT ),
 • Řízení poprodejního servisu IT produktů (UQ612CXIT ),
 • Reklamační řízení na IT produkty a služby (UQ612DXIT ),
 • Reporting prodeje IT produktů a služeb (UQ613AXIT ),
 • Analýzy prodeje IT produktů a služeb (UQ614AXIT ),
 • Plánování prodeje IT produktů a služeb (UQ615AXIT ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • „Řeší se řízení prodeje zboží a služeb“ (SQ100 ),
 • „Řeší se rozvoj řízení rozvoje prodeje“ (SQ101 ),
 • Přehled s odkazy na scénáře podle oblastí řízení firmy ( skupin úloh) je na stránce „ Scénáře k řízení podniku a byznys analytice “ (SGQ100).
 • K základním scénářům se váží i obecné scénáře k jednotlivým typům úloh, jejich přehled s odkazy je na stránce „ Scénáře k typovým úlohám řízení podniku “ (SGQ000 ),
 • Přehled všech scénářů je na stránce „Scénáře – úvod a souhrnný přehled“ (SG0 ).
5. Role
 • „Řídící pracovníci podniku“ (RGQ00 ),
 • „Řídící pracovníci v IT“ (RG100 ),
 • „Pracovníci obchodních a školicích služeb“ (RG200 ),
 • „Analytici, systémoví analytici“ (RG300 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Přehled dokumentů k dané oblasti řízení jsou na stránce „Dokumenty a data řízení prodeje“ (DSGQ10 ),
 • Dokumenty řízení IT projektů (DSG400 ),
 • Dokumenty řešení aplikačních projektů (DSG420 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • Metriky řízení prodeje v podniku“ (ISGQ10 ),
 • Metriky řízení prodeje ve vazbě na eShop“ (ISGQ11 ),
 • Poskytování služeb a poprodejní servis“ (ISGQ15 ),
 • Hodnocení výkonnosti prodeje a prodejních pracovníků“ (ISGQ16),
 • Metriky řízení IT projektů“ (ISG500 ),
 • Metriky řízení změn IT projektů“ (ISG530 ),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
8. Podstatné faktory úloh
 • Faktory IT aplikací“ (FG300 ),
 • IT, technika a infrastruktura“ (FG800 ),
 • Zajištění IT služeb, architektury“ (FG100 ),
 • Byznys prostředí“ (FG000 ),
 • Podniková analytika, Business Analytics, BA“, (FG400 ),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Metody a metodiky
 • Metodiky a metody řízení podniku“ (MG000 ),
 • Metodiky finančního řízení podniku“ (MG030 ),
 • Metodiky řízení projektů“ (MG400 ),
 • Metodiky řešení projektů“ (MG500 ),
 • Celkový přehled metod je na stránce „Metody – úvod a souhrnný přehled“ (MG0 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
10. Aplikace, nástroje
 • Celkový přehled aplikací a nástrojů je na stránce „Aplikace a nástroje – úvod a souhrnný přehled“ (AG0 ).
 • Souhrnný přehled aplikací nejrůznějšího typu je např. na portále na adrese/
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.