Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení prodeje a poskytování IT produktů a služeb
Řízení prodeje a poskytování IT produktů a služeb
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ610XIT
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • !!! Tato stránka obsahuje pouze zkrácenou charakteristiku řízení prodeje IT produktů a služeb. Jeho detailnější charakteristika je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky). !!!.
2. Účel
 • Dosahovat požadované ekonomické výsledky z prodeje IT produktů a služeb, tj. tržby, obrat, ziskovost atd.,
 • Zajistit efektivní, rychlé provádění prodejních operací s vysokou flexibilitou vzhledem k požadavkům zákazníka, tj. jak IT, tak uživatelských útvarů,
 • Poskytovat pracovníkům prodeje IT firmy kvalitní analytické a plánovací podklady pro rozhodování o celkové orientaci prodejních aktivit IT firmy i o realizaci jednotlivých zakázek.
3. Přehled úloh
 • Evidence prodeje a poskytování IT produktů a služeb (UQ611AXIT ),
 • Příprava IT produktů a služeb (UQ612AXIT ),
 • Řízení prodejních transakcí IT produktů a služeb (UQ612BXIT ),
 • Řízení poprodejního servisu IT produktů (UQ612CXIT ),
 • Reklamační řízení na IT produkty a služby (UQ612DXIT ),
 • Reporting prodeje IT produktů a služeb (UQ613AXIT ),
 • Analýzy prodeje IT produktů a služeb (UQ614AXIT ),
 • Plánování prodeje IT produktů a služeb (UQ615AXIT ).
4. Metriky úloh
 • Metriky řízení prodeje v podniku (ISGQ10 ),
 • Metriky řízení prodeje ve vazbě na eShop (ISGQ11 ),
 • Metriky výkonnosti prodeje a poskytování služeb (ISGQ15 ).
5. Dimenze
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 • Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ).
6. Role
 • „Řídící pracovníci podniku“ (RGQ00 ),
 • „Řídící pracovníci v IT“ (RG100 ),
 • „Pracovníci obchodních a školicích služeb“ (RG200 ),
 • „Analytici, systémoví analytici“ (RG300 ),
7. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Specifické dokumenty řízení IT firmy (DSGQ80XIT),
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ).
8. Podstatné faktory úloh
 • Podnik, základní charakteristiky (FSG000 ),
 • Ekonomika a trh (FSG030 ),
 • Řízení, organizace (FSG050 ),
9. IT v řízení prodeje:

*/ ERP pro převážnou část transakční funkcionality (F300 ),**/Řešení projektu implementace ERP (TG420 ), */ WMS pro řízení zejména expedičních skladů (F310 ), **/ Implementace a integrace WMS do ERP (TG426 ) */ eShop (F350 ), */ CRM pro řízení vztahů se zákazníky (F371 ), **/Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů CRM (TG480 ),*/ BI / SSBI pro analytické funkce (F400 ) / (F455 ), **/Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ), **/Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI (TG450 ).

10. Scénáře - otázky, problémy
 • „Řeší se řízení prodeje zboží a služeb“ (SQ100 ),
 • „Řeší se rozvoj řízení rozvoje prodeje“ (SQ101 ),
 • Přehled s odkazy na scénáře podle oblastí řízení firmy ( skupin úloh) je na stránce „ Scénáře k řízení podniku a byznys analytice “ (SGQ100).
 • K základním scénářům se váží i obecné scénáře k jednotlivým typům úloh, jejich přehled s odkazy je na stránce „ Scénáře k typovým úlohám řízení podniku “ (SGQ000 ),
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.