Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Příprava IT produktů a služeb
Příprava IT produktů a služeb
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ612AXIT
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
  • Realizovat obchodní, technické a organizační aktivity spojené s přípravou prodeje IT produktů a služeb.
2. Klíčové aktivity
  • Vyhodnocení potřeb zákazníka na IT služby a produkty,
  • Výběr IT služeb a produktů z nabídky, resp. portfolia firmy,
  • Obsahové, procedurální, organizační úpravy služby podle potřeb a možností zákazníka,
  • Konfigurace a customizace produktů podle potřeb a možností zákazníka,
  • Výchozí nastavení ekonomických a obchodních podmínek poskytovaných služeb a produktů.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Kvalifikované pochopení byznysu a potřeb zákazníka a podle toho zaměřené nabídky vlastních produktů a služeb.
  • Rozsah a efektivní realizace možností konfigurace IT produktů a služeb.
  • Racionální a adekvátní nastavení cen IT produktů a služeb a obchodních podmínek vzhledem k charakteru daného segmentu trhu.