Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Reklamační řízení na IT produkty a služby
Reklamační řízení na IT produkty a služby
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ612DXIT
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
  • Zajistit posouzení oprávněnosti zákaznických reklamací a efektivní jejich vyřizování a následné vyhodnocování.
2. Klíčové aktivity
  • Příjem reklamace na IT produkt a vyhodnocení obsahu reklamace,
  • Přesun IT produktu do reklamačního skladu a doprava do servisu,
  • Doprava opravené produktu zákazníkovi,
  • Příjem reklamace na IT službu a projednání obsahu se zákazníkem,
  • Vyhodnocení vyřízení reklamace.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Zajištění potřebné rychlosti a kvality reakcí firmy na reklamace,
  • Průkaznost při řešení reklamací, tj. jejich protokolování a dokumentace.