Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Reporting prodeje IT produktů a služeb
Reporting prodeje IT produktů a služeb
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ613AXIT
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
 • Zajistit rychlé a flexibilní zpracování prodejních reportů, resp. výkazů o prodejích a dalších souvisejících aktivitách.
2. Obsah úlohy – přehled reportů
 • Výkazy - standardní reporting prodeje (DQ114A ),
 • Přehledy prodejních objednávek (DQ114B),
 • Otevřené položky zákazníků (DQ114C),
 • Přehled otevřených prodejních objednávek (DQ114D),
 • Statistika prodeje dle zákazníků (DQ114E),
 • Prodej dle jednotlivých obchodních zástupců,
 • Přehled nevyřízených prodejních objednávek,
 • Prodej dle klíčových zákazníků,
 • Cenová analýza zboží,
 • Skutečný vs. plánovaný prodej.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Snížení časových nároků obchodních manažerů a obchodníků na přípravu a orientaci v reportech,
 • Konsolidace různých prodejních reportů v rámci prodeje i ve vazbě na ostatní oblasti řízení,
 • Zajištění dynamické tvorby reportů v okamžiku specifikace požadavku uživatele.