Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Plánování prodeje IT produktů a služeb
Plánování prodeje IT produktů a služeb
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ615AXIT
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
 • Účelem plánovací úlohy je efektivní a co nejpřesnější zpracování plánů prodejů realizované podle různých hledisek (dimenzí) pro různé časové horizonty.
2. Funkcionalita

2.1. Plánování ekonomických ukazatelů prodeje dle zvolených dimenzí
 • Ukazatelé pro plánování prodeje:
  • Tržby z prodeje zboží a služeb (IQ1007 ), Náklady prodeje zboží a služeb (IQ1008 ), Prodejní marže (IQ1009 ), Tržní podíl (IQ1002 ),
 • Dimenze pro plánování ekonomiky prodeje:
2.2. Plánování ukazatelů prodeje organizačního charakteru
 • Ukazatelé pro plánování organizace prodeje:
  • Počet zákazníků podniku (IQ1001 ), Obrat zásob (IQ1015 ),
 • Dimenze pro plánování organizace prodeje:
3. Zdroje dat
 • Požadavky na plány a rozpočty (DQ081A),
 • Evidence zákazníků (DQ102A),
 • Ceníky zboží a služeb (DQ104A),
 • Evidence obchodních příležitostí (DQ105A),
 • Marketingové analýzy (DQ381A ),
 • Přehled otevřených prodejních objednávek (DQ114D),
 • Statistika prodeje podle zákazníků (DQ114E).
4. Podmínky úspěchu
 • Dostupnost kvalitních plánovacích operací prodeje v místě a čase,
 • Komplexnost a kvalita plánování prodeje s provázaností na finanční plány,
 • Dostupnost adekvátních a kvalitních datových zdrojů pro přípravu plánů prodeje, např. výsledků dat z podnikových analýz podle časové dimenze apod.,
 • Plánovací operace pro různé časové horizonty a zajištění provázanosti plánů mezi různými časovými horizonty, s možností upřesňování plánů v čase,
 • Příprava plánů prodeje ve variantách s jejich adekvátním vyhodnocením a následným stanovením jejich priorit z hlediska cílů, potřeb a možností podniku,
 • Predikce prodeje, tj. např. předpovědi očekávané poptávky podle regionů, typu zákazníků, očekávaného zájmu zákazníků o určité služby,