Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení poprodejního servisu[b][i] [/i][/b]IT produktů
Řízení poprodejního servisu[b][i] [/i][/b]IT produktů
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ612CXIT
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
 • Zajistit efektivní provádění veškerých operací poprodejního servisu a řešení nových zákaznických požadavků.
2. Klíčové aktivity
 • Operativní plánování servisních činností na základě dodávky IT produktů,
 • Řízení zákaznických požadavků na servis,
 • Operativní a technické zajištění servisu,
 • Ekonomické a obchodní zajištění servisu,
 • Vyhodnocování poskytnutých servisních činností.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Informace o struktuře zákazníků, jejich potřebách a obvyklých požadavcích na servis,
 • Vysoká dostupnost informací o příslušných segmentech trhu pro racionální plánování a zajištění poprodejního servisu.
 • Kvalitní obsahové a organizační zajištění operací spojených se zajištěním poprodejního servisu,
 • Dosažení nízké pracnosti a nákladů a současně vyšší rychlosti servisních operací,
 • Zajištění průkaznosti, úrovně kontroly a bezpečnosti servisních operací, tj. jejich protokolování a dokumentace,
 • Efektivní integrace řízení servisních operací, např. s řízením prodeje, řízením skladů náhradních dílů apod.