Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení[b] [/b]prodejních transakcí IT produktů a služeb
Řízení[b] [/b]prodejních transakcí IT produktů a služeb
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ612BXIT
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
 • Zajistit efektivní a obchodně a ekonomicky úspěšné prodejní transakce, resp. Obchodní případy Prodej.
2. Klíčové aktivity
 • Zpracování poptávek, objednávek, požadavků,
 • Příprava nabídek,
 • Příprava smluv,
 • Příprava dodacích listů, faktur a celních dokladů,
 • Rušení požadavku ze smlouvy,
 • Zajištění dodávky IT služeb a produktů,
 • Zpracování expedičního příkazu na IT produkty,
 • Výpočty inkasního kalendáře,
 • Příprava dobropisů,
 • Vyhodnocení dodávky.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Vysoká dostupnost prodejních transakcí v místě i čase,
 • Realizace adekvátního objemu prodejních transakcí podle vývoje poptávky na trhu,
 • Odpovídající rychlost reakcí IT firmy na podněty zákazníků – poptávky, požadavky, reklamace.
 • Nízká pracnost a náklady prodejních operací,
 • Efektivní integrace prodejních transakcí, např. promítání výsledků prodeje přímo do finančního řízení, plánovaného cash flow apod.