Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence prodeje a poskytování IT produktů a služeb
Evidence prodeje a poskytování IT produktů a služeb
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ611AXIT
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze obchodních případů Prodej IT firmy, obchodních příležitostí a dalších.
2. Klíčové aktivity
 • Evidence a profily zákazníků,
 • Evidence a aktualizace obchodních případů,
 • Evidence prodeje na prodejnách a eShopu IT firmy,
 • Evidence a aktualizace obchodních příležitostí,
 • Evidence a aktualizace standardních dodacích a platebních podmínek,
 • Založení prodejních ceníků aktualizace cen IT služeb a produktů.
3. Podmínlky úspěšnosti úlohy
 • Vysoká dostupnost a kvalita dat pro potřeby realizace prodejních transakcí v čase a místě,
 • Minimalizace časových zpoždění při získávání informací o nových obchodních příležitostech, nových zákaznících atd.,
 • Zpřístupnění a využití dat z externích zdrojů pro analýzy trhu a tržních příležitostí.
 • Integrace dat zejména s daty marketingu, skladů, nákupu, minimalizace časových nároků spojených se zjišťováním komplexních informací pro plánování a operativní řízení prodeje.