Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení dodávek komplexních řešení, obchodních případů
Řízení dodávek komplexních řešení, obchodních případů
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ600XIT
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení IT firmy a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel
 • Dosahovat požadované výkonu a kvality v oblasti komplexních IT dodávek, založených na projektech většího rozsahu,
 • Zajistit efektivní řešení projektů , tj. potřebných rozsah při přiměřených nákladech a pracnosti.
3. Přehled úloh
 • Evidence poptávky po komplexních zakázkách, komplexních projektech, evidence a hodnocení obchodních příležitostí (UQ601AXIT ),
 • Vstupní příprava zakázky (UQ602AXIT ),
 • Obchodní příprava zakázky (UQ602BXIT ),
 • Operativní řízení projektu (UQ602CXIT ),
 • Postimplementační servis (UQ602DXIT ),
 • Reporting komplexních zakázek (UQ603AXIT ),
 • Analýzy komplexních zakázek (UQ604AXIT ),
 • Plánování komplexních zakázek (UQ605AXIT ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • Přehled s odkazy na scénáře podle oblastí řízení podniku (skupin úloh) je na stránce „ Scénáře k řízení podniku a byznys analytice “ (SGQ100).
 • K základním scénářům se váží i obecné scénáře k jednotlivým typům úloh, jejich přehled s odkazy je na stránce „ Scénáře k typovým úlohám řízení podniku “ (SGQ000 ).
5. Role
 • „Řídící pracovníci podniku“ (RGQ00 ),
 • „Řídící pracovníci projektů“ (RG150 ),
 • „Řídící pracovníci v IT“ (RG100 ),
 • Analytici, systémoví analytici“ (RG300 ),
 • Vývojáři“ (RG400 ),
 • Specialisté pro Business Analytics“ (RGQ100 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Dokumenty řízení IT projektů (DSG400 ),
 • Dokumenty řešení aplikačních projektů (DSG420 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • Metriky řízení IT projektů“ (ISG500 ),
 • Metriky řízení změn IT projektů“ (ISG530 ),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
8. Podstatné faktory úloh
 • Faktory IT aplikací“ (FG300 ),
 • Byznys prostředí“ (FG000 ),
 • Podniková analytika, Business Analytics, BA“, (FG400 ),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Metody a metodiky
 • Metodiky řízení projektů“ (MG400 ),
 • Metodiky řešení projektů“ (MG500 ),
 • Celkový přehled metod je na stránce „Metody – úvod a souhrnný přehled“ (MG0 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
10. Aplikace, nástroje
 • Celkový přehled aplikací a nástrojů je na stránce „Aplikace a nástroje – úvod a souhrnný přehled“ (AG0 ).
 • Souhrnný přehled aplikací nejrůznějšího typu je např. na portále na adrese/
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.