Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení dodávek komplexních řešení, obchodních případů
Řízení dodávek komplexních řešení, obchodních případů
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ600XIT
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • !!! Tato stránka obsahuje pouze zkrácenou charakteristiku řízení komplexních dodávek. Jeho detailnější charakteristika je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky). !!!.
2. Účel
 • Dosahovat požadované výkonu a kvality v oblasti komplexních IT dodávek, založených na projektech většího rozsahu,
 • Zajistit efektivní řešení projektů , tj. potřebných rozsah při přiměřených nákladech a pracnosti.
3. Přehled úloh
 • Evidence poptávky po komplexních zakázkách, komplexních projektech, evidence a hodnocení obchodních příležitostí (UQ601AXIT ),
 • Vstupní příprava zakázky (UQ602AXIT ),
 • Obchodní příprava zakázky (UQ602BXIT ),
 • Operativní řízení projektu (UQ602CXIT ),
 • Postimplementační servis (UQ602DXIT ),
 • Reporting komplexních zakázek (UQ603AXIT ),
 • Analýzy komplexních zakázek (UQ604AXIT ),
 • Plánování komplexních zakázek (UQ605AXIT ).
4. Metriky úloh
 • Základní metriky IT služeb (ISG100 ),
 • Metriky řízení komplexních zakázek (ISGQ63XIT),
 • Metriky plánování IT služeb (ISG120 ),
 • Metriky personálních zdrojů ve vztahu k IT (ISG220 ),
 • Metriky řízení nákladů na IT (ISG400 ),
 • Metriky řízení IT projektů (ISG500 ).
5. Dimenze
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • IT služby a zdroje (DIG100 ),
 • Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ).
6. Role
 • „Řídící pracovníci podniku“ (RGQ00 ),
 • „Řídící pracovníci projektů“ (RG150 ),
 • „Řídící pracovníci v IT“ (RG100 ),
 • „Analytici, systémoví analytici“ (RG300 ),
 • „Vývojáři“ (RG400 ),
 • „Specialisté pro Business Analytics“ (RGQ100 ),
7. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Specifické dokumenty řízení IT firmy (DSGQ80XIT),
 • Dokumenty evidence IT služeb a SLA (DSG100 ),
 • Dokumenty plánování IT služeb (DSG120 ),
 • Dokumenty výběrových řízení (DSG130 ),
 • Dokumenty řízení personálních zdrojů (DSG220 ),
 • Dokumenty analýzy a plánování nákladů na IT (DSG320 ),
 • Dokumenty řízení IT projektů (DSG400 ).
8. Podstatné faktory úloh
 • Podnik, základní charakteristiky (FSG000 ),
 • Ekonomika a trh (FSG030 ),
 • Řízení, organizace (FSG050 ),
9. Scénáře - otázky, problémy
 • Přehled s odkazy na scénáře podle oblastí řízení podniku (skupin úloh) je na stránce „ Scénáře k řízení podniku a byznys analytice “ (SGQ100).
 • K základním scénářům se váží i obecné scénáře k jednotlivým typům úloh, jejich přehled s odkazy je na stránce „ Scénáře k typovým úlohám řízení podniku “ (SGQ000 ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.