Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Operativní řízení projektu
Operativní řízení projektu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ602CXIT
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
 • Úloha představuje de facto rozcestník od základního postupu řízení projektu k obecnému postupu řešení aplikačního projektu, tak následně k postupům řešení jednotlivých typů aplikací dokumentovaných v rámci dále uvedených skupin úloh.
2. Klíčové aktivity
 • Řízení projektu – doporučený postup, případně pak podle zvolené metodiky (PRINCE 2, PMBOK apod.) (TG401 ), sleduje se zejména pracnost, spotřeba času na zakázce, náklady na zakázku - na externí kapacity, subdodávky, SW licence , HW, další zboží, cestovné, finanční náklady projekt..
 • Řešení aplikačního projektu – obecně (TG410 ),
 • Řešení projektu implementace celopodnikového systému, Enterprise Resource Planning, ERP (TG420 ),
 • Řešení projektu, business intelligence, BI (TG430 ),
 • Řešení aplikací self service business intelligence, SSBI (TG450 ),
 • Řešení mobilních aplikací, MA (TG460 ),
 • Řešení projektu aplikací a nástrojů pro řízení podnikového obsahu, Enterprise Content Management, ECM (TG470 ),
 • Řešení projektu řízení vztahů k zákazníkům, Customer Relationship Management, CRM (TG480 ),
 • Řešení projektu elektronického obchodování, eShop(TG490 ).
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Řízení projektu musí, kromě běžných principů, respektovat charakter a rozsah projektů. Striktní přebírání metodik bez ohledu na podmínky nevede k úspěchu.
 • Role „Zákazníka“ musí představovat zejména garanta, resp. sponzora, tj. hlavní reprezentanta pro zakázku, projektového manažera za zákazníka, případně v roli „Product Owner“, klíčové uživatele, tj. garanty jednotlivých řešených oblastí,
 • Problémem je někdy časté střídání projektových manažerů na projektu, případně „létající projektoví manažeři“ řídící současně několik projektů a pak i bez potřebné znalosti věci.