Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy komplexních zakázek
Analýzy komplexních zakázek
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ604AXIT
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
 • Poskytovat kvalitní analytické podklady, zejména hodnocení ekonomických, procesních a organizačních metrik podle zvolených dimenzí a dosáhnout tak požadované efekty v kvalitě, nákladovosti a pracnosti zakázek.
2. Funkcionalita

2.1. Analýzy ukazatelů dle zvolených dimenzí
 • Ukazatelé pro analýzy zakázek:
  • Počet zakázek, Výnosy ze zakázek,
  • Náklady na zakázky, Marže, Pracnost, Počet pracovníků na zakázkách,
  • Doba získání zakázky (dle typů zákazníků, objemu zakázky, typu řešení, obchodníka),
  • Využití kapacit – utilizace týmů/lidí (v projektech, celkově),
 • Dimenze pro analýzy ekonomiky prodeje:
2.2. Časové analýzy zakázek („Time Intelligence“)
 • Vývoj zakázek v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele, včetně jejich dimenzí a navíc s dimenzí Časová dimenze (DI001 ),
 • Meziroční porovnání zakázek, vývojové trendy – tj. hodnoty ukazatelů jak za aktuální období, resp. rok, tak za odpovídající období v minulých létech.
2.3. Srovnávací analýzy zakázek
 • Porovnání plánovaného objemu zakázek se skutečností, případně porovnání jednotlivých variant plánů,
 • Srovnávací analýzy hodnot ukazatelů podle dimenzí, např. porovnání jednotlivých zakázek podle výnosů,
3. Zdroje dat
 • Evidence řešených, dokončených a nepřijatých zakázek,
 • Podniková personální evidence (DQ250A ),
 • Mzdové evidence (DQ071A),
 • Evidence partnerů, kooperací,
 • Dokumentace provozu service-desku (D723A ).
4. Podmínky úspěchu
 • Možnosti automatického zasílání varovných nebo jen informativních zpráv manažerům projektů na základě výsledků uskutečněných analýz zakázek,
 • Uplatnění vysoké komplexnosti analýz zakázek s vazbou na celofiremní analýzy, řešení analýz s využitím potřebného množství analytických dimenzí,
 • Využití strukturovaných i nestrukturovaných dat, např. pro analýzy trhu, konkurence, vývoje poptávky apod.