Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Plánování komplexních zakázek
Plánování komplexních zakázek
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ605AXIT
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
 • Účelem plánovací úlohy je efektivní a co nejpřesnější zpracování plánů komplexních zakázek, resp. projektůrealizované podle různých hledisek (dimenzí) pro různé časové horizonty.
2. Funkcionalita - Plánování ukazatelů komplexních zakázek dle zvolených dimenzí
 • Ukazatelé pro analýzy zakázek:
  • Počet zakázek, Výnosy ze zakázek,
  • Náklady na zakázky, Marže, Pracnost – kapacity,
  • Počet pracovníků na zakázkách,
  • Doba etap, milníky, způsob ověření,
 • Dimenze pro analýzy ekonomiky prodeje:
3. Zdroje dat
 • Evidence plánovaných a řešených zakázek,
 • Podniková personální evidence (DQ250A ),
 • Evidence zákazníků (DQ102A),
 • Evidence partnerů, kooperací.
4. Podmínky úspěchu
 • Plánování komplexních zakázek se odvíjí od aktuální i předpokládané poptávky na trhu a její výkyvy mají silný dopad na plánování nezbytných personálních kapacit.
 • To znamená, že na jedné straně se firma vyrovnává s nedostatkem zejména kvalifikovaných analytiků, vývojářů, manažerů, na druhé straně při snížené poptávce je třeba řešit racionální využití volných kapacit.
 • Podmínkou je i využití adekvátních plánovacích nástrojů.