Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Vstupní příprava zakázky
Vstupní příprava zakázky
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ602AXIT
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
 • Zajistit všechny potřebné údaje pro přípravu nabídky pro zákazníka a v případě, že se jedná o výběrové řízení, pak i přihlášení se a účast ve výběrovém řízení podle pravidel stanovených zákazníkem.
2. Klíčové aktivity
 • Detailní specifikace týmu pro zakázku,
 • Prostudování a zhodnocení poptávkového dokumentu zákazníka,
 • Konzultace se zákazníkem otevřených nebo nejasných bodů poptávky, zpracování a vyhodnocení zápisů z jednání (zejména, pokud není formální Poptávkový dokument).
 • Vyhodnocení předchozích projektů a jejich nabídek,
 • Zpracování nabídky (obchodní a technická část = definice projektu),
 • Přihlášení do výběrového řízení (pokud se realizuje),
 • Presentace a další účast ve výběrovém řízení,
 • Zhodnocení účasti ve výběrovém řízení.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Vstupní příprava vesměs výrazně ovlivňuje úspěšnost dalšího řešení zakázky,
 • Úspěšnost ve výběrovém řízení je dána kvalifikovaným pochopením podstaty byznysu zákazníka, jeho problémů a potřeb a specifikací potenciálních efektů navrhovaného řešení.