Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Obchodní příprava zakázky
Obchodní příprava zakázky
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ602BXIT
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
 • Připravit podklady pro přípravu smlouvy se zákazníkem, obvykle na základě zpracování úvodní studie, a následně připravit smlouvu, případně i SLA a dílčí smlouvy, projednat je se zákazníkem a uzavřít.
2. Klíčové aktivity
 • Prostudování a zhodnocení výsledků výběrového řízení,
 • Příprava a realizace úvodní studie,
 • Konzultace studie se zákazníkem,
 • Návrh smlouvy na řešení zakázky na základě výsledku studie (smluvní jednání),
 • Projednání smlouvy na zakázku se zákazníkem,
 • Příprava a odsouhlasení SLA na dílčí části zakázky,
 • Uzavření a podpis smlouvy.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Úvodní studie může být součástí dané zakázky, projektu, případně i řešena zcela mimo na základě specifické smlouvy.
 • Úvodní studie je buď vstupem do přípravy zakázky (součást zadání), případně samostatná zakázka, nebo součást celého projektu.
 • Obvykle je řešení úvodní studie a její obsah podkladem pro přípravu kontraktu na celé řešení