Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Reporting komplexních zakázek
Reporting komplexních zakázek
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ603AXIT
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
 • Zajistit zpracování reportů o vývoji řešení zakázky a jejím ukončení pro potřeby IT firmy a zákazníka.
2. Obsah úlohy – přehled reportů
 • Přehled řešených zakázek,
 • Přehled dokončených zakázek,
 • Přehled nepřijatých zakázek (příp. důvodů),
 • Přehled stavů zakázek (obchodních případů, OP) a odhadů tržeb v průběhu času, termínů, nákladů OP.
 • Přehledy fází vývoje projektu v čase.
 • Přehledy spotřeby času, nákladů na subdodávky, licence, materiál (HW,…)
 • Plnění termínů dle harmonogramu projektu,
 • Přehled problémů spojených se zakázkami,
 • Přehled plánovaných a skutečných termínů řešených zakázek,
 • Zpracování individuálních reportů podle potřeb vedení IT firmy.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Podstatnou podmínkou je jasné vymezení zodpovědnosti za jednotlivé reporty a jejich určení cílovým uživatelům.
 • Kvalita reportů se odvíjí od kvality průběžné dokumentace a sledování jednotlivých zakázek.