Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence poptávky
Evidence poptávky
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ601AXIT
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze komplexních IT zakázek a souvisejících údajů.
2. Klíčové aktivity
 • Evidence a profily zákazníků, cílové skupiny zákazníků,
 • Evidence poptávky, obchodních příležitostí a rozhodování o zpracování nabídky,
 • Evidence a hodnocení konkurence v oblasti komplexních zakázek,
 • Zhodnocení vlastních disponibilních kapacit,
 • Evidence a zhodnocení potenciálních partnerů pro komplexní zakázky,
 • Ceníky služeb (Odvozené od spotřeby času (dle rolí/profesí) – denní/hodinové sazby, Dle typů činností (SLA) „paušální“ ceníky za služby),
 • Evidence licencí (Prodej vlastních licencí, přeprodej licencí partnerů/třetích stran, Evidence licencí jako služby, Maintenance k licencím vlastním, cizím).
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Kvalitu informací a jejich evidence ovlivňuje kvalita, zkušenosti a výkonnost zejména obchodních a marketingových týmu IT firmy.
 • Zdrojem informací pro dané účely je implementace a kvalifikované využití CRM systémů,
 • Ceníky služeb a cenová tvorba je ovlivněna pochopením daného segmentu trhu a zacílením firmy na určitý typ zákazníků.