Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Postimplementační servis
Postimplementační servis
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ602DXIT
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
 • Zajistit operativní potřeby servisu realizované zakázky, aplikace v rámci garančních podmínek, tj. opravy, požadované změny funkcionality, technologický rozvoj atd.
2. Klíčové aktivity
 • Identifikace incidentu / problému,
 • Kategorizace a prioritizace incidentu / problému,
 • Vytvoření požadavku na změnu, realizace změny,
 • Identifikace a klasifikace uživatelských požadavků,
 • Schvalování uživatelského požadavku,
 • Sledování průběhu řešení uživatelského požadavku,
 • Uzavření uživatelského požadavku,
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Prakticky je postimplementační servis většinou účelné realizovat jako specifická zakázka, na základě specifické smlouvy.
 • V kontextu postimplementačního servisu je třeba rozlišovat pilotní a normální provoz.
 • Předpokladem je kvalitní vybudování a řízení service desku s potřebnou průběžnou dokumentací a analytickými nástroji pro vyhodnocování incidentů, problémů a požadavků.