Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení vývoje produktů a služeb
Řízení vývoje produktů a služeb
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ620XIT
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení IT firmy a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel
 • Ve vývoji rychle reagovat na potřeby zákazníků a předpokládaný vývoj trhu,
 • Dosahovat vysoké kvality a efektivity při vývoji IT produktů a služeb, zajistit konkurenční výhody firmě.
3. Přehled úloh
 • Evidence IT produktů a služeb ve vývoji (UQ621AXIT ),
 • Operativní řízení vývoje IT produktů (UQ622AXIT ),
 • Operativní řízení vývoje IT služeb ( UQ622BXIT),
 • Reporting stavu vývoje IT produktů a služeb (UQ623AXIT ),
 • Analýzy vývoje IT produktů a služeb (UQ624AXIT ),
 • Plánování vývojových aktivit v IT produktech a službách (UQ625AXIT ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • Scénáře k řešení transakčních aplikací“ (SG400 ),
 • Scénáře k řešení byznys analytiky“ (SG450 ),
 • Přehled s odkazy na scénáře podle oblastí řízení podniku (skupin úloh) je na stránce „ Scénáře k řízení podniku a byznys analytice “ (SGQ100),
 • K základním scénářům se váží i obecné scénáře k jednotlivým typům úloh, jejich přehled s odkazy je na stránce „ Scénáře k typovým úlohám řízení podniku “ (SGQ000 ).
5. Role
 • „Řídící pracovníci projektů“ (RG150 ),
 • „Řídící pracovníci v IT“ (RG100 ),
 • Analytici, systémoví analytici“ (RG300 ),
 • Vývojáři“ (RG400 ),
 • Specialisté pro Business Analytics“ (RGQ100 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Dokumenty řízení IT projektů“ (DSG400 ),
 • Dokumenty řešení aplikačních projektů“ (DSG420 ),
 • „Dokumenty řešení projektů business intelligence (DSG460 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • Metriky řízení IT projektů“ (ISG500 ),
 • Metriky řízení změn IT projektů“ (ISG530 ),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
8. Podstatné faktory úloh
 • Faktory IT aplikací“ (FG300 ),
 • Byznys prostředí“ (FG000 ),
 • Podniková analytika, Business Analytics, BA“, (FG400 ),,
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Metody a metodiky
 • Metodiky a metody řízení podniku“ (MG000 ),
 • Metodiky finančního řízení podniku“ (MG030 ),
 • Metodiky řízení projektů“ (MG400 ),
 • Metodiky řešení projektů“ (MG500 ),
 • Celkový přehled metod je na stránce „Metody – úvod a souhrnný přehled“ (MG0 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
10. Aplikace, nástroje
 • Celkový přehled aplikací a nástrojů je na stránce „Aplikace a nástroje – úvod a souhrnný přehled“ (AG0 ).
 • Souhrnný přehled aplikací nejrůznějšího typu je např. na portále na adrese/
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.