Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Operativní řízení vývoje IT[b][i] [/i][/b]produktů
Operativní řízení vývoje IT[b][i] [/i][/b]produktů
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ622AXIT
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
 • Zajistit systematické a efektivní řízení vývojových činností firmy v relaci na potřeby zákazníků a trendy na IT trhu.
2. Klíčové aktivity
 • Vyhodnocení potřeb zákazníků na IT produkty,
 • Vyhodnocení stavu trhu a vývojových trendů podle jednotlivých technologií a produktů,
 • Vyhodnocení vlastních vývojových kapacit a externích kooperací,
 • Určení vývojového týmu,
 • Návrh nových nebo upravených produktů,
 • Testování produktů interně a u vybraného zákazníka,
 • Vyhodnocení navrhovaných produktů a zařazení do portfolia.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Získávání a vyhodnocování kvalitních informací určujících potřeby trhu a potřeby cílových zákazníků v oblasti IT produktů.
 • Nastavení personálního řízení firmy vzhledem k potřebě vývojových pracovníků, plánování a zajištění kvalifikačních programů.
 • Adekvátní ohodnocení vývojových pracovníků dle přínosů pro rozvoj firmy.
 • Vyhodnocení minulých zakázek, zejména komplexních, z pohledu potřeby vlastního vývoje IT produktů.