Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy vývoje IT produktů a služeb
Analýzy vývoje IT produktů a služeb
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ624AXIT
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
 • Účelem analytické úlohy je především podpora pro řešení a následné hodnocení nově vyvíjených IT produktů a služeb a jejich hlavních technických a ekonomických parametrů.
2. Funkcionalita
 • Ukazatelé pro analýzy vývoje:
  • Náklady na vývoj, Pracnost vývoje v hod.
  • Předpokládaný počet zákazníků. Předpokládaná marže.
  • Předpokládaný počet obchodních zakázek,
 • Dimenze pro analýzy vývoje:
3. Zdroje dat
 • Evidence zákazníků (DQ102A),
 • Evidence obchodních případů Prodej (DQ103A),
 • Evidence obchodních příležitostí (DQ105A).
4. Podmínky úspěchu
 • Dosažení požadované flexibility analýz vzhledem k aktuálním potřebám a podmínkám technických manažerů a manažerů projektů a současně potřebné granularity dat pro realizaci analytických operací,
 • Realizace prodejních analýz na základě heterogenních a externích datových zdrojů, např. informací z databází internetu, sociálních sítí apod.,
 • Využití strukturovaných i nestrukturovaných dat, např. pro analýzy trhu, konkurence, vývoje poptávky apod.