Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence IT produktů a služeb ve vývoji
Evidence IT produktů a služeb ve vývoji
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ621AXIT
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
  • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze IT produktů a služeb ve vývoji a všech vývojových aktivit.
2. Klíčové aktivity
  • Evidence a vyhodnocení obchodních případů,
  • Evidence a vyhodnocení obchodních příležitostí,
  • Evidence vývojových aktivit podle jednotlivých typů služeb,
  • Evidence vývojových aktivit podle jednotlivých typů produktů,
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Kvalita, zkušenosti a výkonnost zejména obchodních a marketingových týmu IT firmy, kvalita analýz trhu a vývoje v daných segmentech trhu.