Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Reporting stavu vývoje IT produktů a služeb
Reporting stavu vývoje IT produktů a služeb
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ623AXIT
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
  • Zajistit rychlé a flexibilní zpracování prodejních reportů o vyvíjených produktech a službách a aktivitách firmy v oblasti vývoje.
2. Obsah úlohy – přehled reportů
  • Přehledy navrhovaných nebo upravených služeb,
  • Přehledy navrhovaných nebo upravených produktů,
  • Přehled nákladů a pracnosti vývoje.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Zaměření reportů na klíčové problémy vlastního vývoje IT produktů a služeb,
  • Orientace reportů na základě externích informací o vývoji trhu, možných obchodních příležitostech, kooperacích atd.
  • Vymezení zodpovědnosti za jednotlivé reporty