Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Plánování vývojových aktivit v IT produktech a službách
Plánování vývojových aktivit v IT produktech a službách
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ625AXIT
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
 • Účelem plánovací úlohy je efektivní a co nejpřesnější zpracování plánů vývojových aktivit podle různých hledisek (dimenzí) pro různé časové horizonty.
2. Funkcionalita
 • Ukazatelé pro plánování vývoje:
  • Náklady na vývoj, Pracnost vývoje v hod.
  • Plánovaný počet pracovníků vývoje,
  • Plánovaný počet zákazníků. Plánovaná marže.
  • Plánovaný počet obchodních zakázek,
 • Dimenze pro plánování vývoje:
3. Zdroje dat
 • Požadavky na plány a rozpočty (DQ081A),
 • Evidence zákazníků (DQ102A),
 • Ceníky zboží a služeb (DQ104A),
 • Evidence obchodních příležitostí (DQ105A),
 • Marketingové analýzy (DQ381A ).
4. Podmínky úspěchu
 • Dostupnost kvalitních plánovacích činností vývoje v místě a čase,
 • Komplexnost a kvalita plánování vývoje s provázaností na finanční plány,
 • Plánovací operace pro různé časové horizonty a zajištění provázanosti plánů mezi různými časovými horizonty, s možností upřesňování plánů v čase,
 • Efektivní kooperace a průběhu příprav a schvalování plánů vývoje.