Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Stavebnictví: Řízení staveb a stavební výroby
Stavebnictví: Řízení staveb a stavební výroby
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ536XBD
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky: detailnější charakteristika je v přiloženém PDF dokumentu Autor: Martínek, T. (KIT, VŠE).
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Účelem skupiny úloh je vymezit základní principy řízení staveb a stavební výroby, a to jednotlivé úlohy ve vztahu k hlavním dalším komponentám řízení, tj. zejména rolím, vstupům a výstupům a metrikám.
3. Přehled úloh
 • Příprava nabídky (UQ536AXST),
 • Smlouva o dílo (UQ537AXST),
 • Realizace stavby (UQ538AXST),
 • Změny stavby a vícepráce (UQ539AXST),
 • Dokončení stavby a přejímky (UQ540AXST),
 • Záruky, reklamace, řešení záručních vad (UQ541AXST).
4. Metriky úloh
 • Metriky řízení staveb (ISGQ61XBD ),
 • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 ),
 • Metriky řízení skladů podniku (ISGQ40 ).
5. Dimenze
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ).
6. Role
 • Řídící pracovníci podniku (RGQ00 ),
 • Pracovníci podniku – základ (RGQ30 ),
 • Pracovníci podniku – specialisté (RGQ70 ),
 • Specialisté pro Business Analytics (RGQ100 ).
7. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Specifické dokumenty k řízení staveb jsou uvedeny na schématech u jednotlivých úloh.
 • Strategické a organizační dokumenty podniku (DSGQ01 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ).
8. Podstatné faktory úloh
 • Podnik, základní charakteristiky (FSG000 ),
 • Ekonomika a trh (FSG030 ),
 • Řízení, organizace (FSG050 ).
9. IT v řízení staveb:

*/ ERP pro převážnou část transakční funkcionality (F300 ),**/Řešení projektu implementace ERP (TG420 ) , */ BI / SSBI pro analytické funkce (F400 ) / (F455 ), **/Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ), **/Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI (TG450 ),

Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.