Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Stavebnictví: Řízení staveb a stavební výroby
Stavebnictví: Řízení staveb a stavební výroby
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ536XBD
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika řízení staveb a stavební výroby a všech jeho úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Účelem skupiny úloh je vymezit základní principy řízení staveb a stavební výroby, a to jednotlivé úlohy ve vztahu k hlavním dalším komponentám řízení, tj. zejména rolím, vstupům a výstupům a metrikám.
3. Přehled úloh
 • Příprava nabídky (UQ536AXST),
 • Smlouva o dílo (UQ537AXST),
 • Realizace stavby (UQ538AXST),
 • Změny stavby a vícepráce (UQ539AXST),
 • Dokončení stavby a přejímky (UQ540AXST),
 • Záruky, reklamace, řešení záručních vad (UQ541AXST).
4. Role
 • Specifické role k řízení staveb jsou uvedeny na schématech u jednotlivých úloh.
 • Celkový přehled rolí vážících se k řízení staveb je na stránkách:
  • Řídící pracovníci podniku“ (RGQ00 ),
  • Pracovníci podniku mimo IT“ (RGQ30 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
5. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Specifické dokumenty k řízení staveb jsou uvedeny na schématech u jednotlivých úloh.
 • Přehledy dokumentů k řízení podniku jsou na stránce „Podnikové dokumenty mimo IT“ (DGQ01 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
6. Metriky úloh
 • Specifické metriky k řízení staveb jsou uvedeny u jednotlivých úloh.
 • Přehled metrik řízení podniku je na stránkách:
  • Metriky finančního řízení podniku“ (IGQ0 ),
  • Metriky řízení prodeje v podniku“ (IGQ1 ),
  • Metriky řízení marketingu podniku“ (IGQ2 ),
  • Metriky řízení nákupu podniku“ (IGQ3 ),
  • „Metriky řízení skladů podniku“ (IGQ4 ),
  • Metriky řízení dopravy“ (IGQ45 ),
  • „Metriky řízení lidských zdrojů“ (IGQ50 ),
  • Metriky řízení majetku podniku“ (IGQ56 ),
  • „Organizace a správa“ (IGQ90 ),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
7. Podstatné faktory úloh
 • Byznys prostředí“ (FG000 ),
 • Faktory IT aplikací“ (FG300 ),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
8. Metody a metodiky
 • Metodiky a metody řízení podniku“ (MG000 ),
 • Metodiky finančního řízení podniku“ (MG030 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
9. Aplikace, nástroje
 • Aplikace mají v MBI pouze dokumentační charakter a obsahují pouze vybrané aplikace. Přehled vybraných nástrojů zejména pro podnikovou analytiku je na stránkách:
  • Analytické a plánovací nástroje self service BI - celkový přehled“ (ASGQ00 ),
  • Power Pivot“ (ASGQ01 ),
  • Power BI“ (ASGQ02 ),
  • Analytické a plánovací nástroje typu BI“ (ASGQ05 ),
 • Souhrnný přehled aplikací nejrůznějšího typu je např. na portále na adrese/ .
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.