Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Náklady na IT zakázky
Náklady na IT zakázky
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ6303XIT
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2021-01-27
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Náklady na komplexní zakázku představují základ pro analýzy nákladů spojených s řešením a realizací projektu podle různých dimenzí. Náklady na komplexní zakázky jsou stanoveny v rámci rozpočtu zakázky a jsou průběžně posuzovány vzhledem k jejich aktuálnímu čerpání.
2. Související metriky
  • Podíl počtu komplexních zakázek dokončených v rámci stanoveného rozpočtu v %, podle typů zakázek a zákazníků,
  • Podíl objemu skutečně čerpaných nákladů na zakázku vzhledem k rozpočtovaným v %, podle zakázek a zákazníků.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
  • Evidence zákazníků (DQ102A), Evidence zboží a služeb (DQ107A), Ceníky zboží a služeb (DQ104A), Evidence obch. případů Prodej (DQ103A),
  • Plán projektů (D123A ), Rozpočet projektu (D411A ), Protokol kontroly rozpočtu projektu (D416A ), Dokumentace průběhu projektu (D412A ).
4. Adekvátní dimenze