Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Plánování obchodní logistiky
Plánování obchodní logistiky
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ585AXRE
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2020-06-03
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
 • Účelem plánovací úlohy je efektivní a co nejpřesnější zpracování plánů obchodních aktivit a s tím i dosažení požadované pozice na trhu.
2. Funkcionalita
 • Celkový přehled metrik k úloze je k dispozici na adresách:
  • Základní metriky řízení retailu (ISGQ50XRE ),
  • Metriky řízení obchodních center (ISGQ51XRE),
  • Metriky řízení prodeje v podniku (ISGQ10 ),
  • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 ).
 • Ukazatelé pro plánování retailu :
  • Dodávky zboží do obchodů (IQ5002XRE ),
  • Ekonomika prodeje v retailu (IQ5003XRE ),
  • Metriky řízení zásob v retailu (IQ5004XRE ).
 • Dimenze pro plánování rozvoje retailu :
3. Zdroje dat
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení marketingu (DSGQ35 ).
4. IT
 • Plánovací aplikace na bázi business intelligence , např. TM1 (AQ014B ), Targetty (AQ009A ) a další,
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ),