Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Tržby z IT zakázek
Tržby z IT zakázek
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ6302XIT
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2021-01-27
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Tržby z IT zakázek představují objem veškerých tržeb z probíhajících i realizovaných komplexních zakázek v korunách nebo v měně zahrnující zejména:
  • tržby za licence dodávaných vlastních produktů nebo produktů třetích stran,
  • tržby za služby řešení projektu dle jejich typů (analytické, implementační, konzultační, školicí),
  • tržby za konzultační služby ve vztahu k rozvoji byznysu zákazníka,
  • tržby za specifické služby podle povahy projektu (bezpečnostní, právní apod.).
2. Související metriky
 • Objem cash flow za IT komplexní zakázky,
 • Objem pozastavených tržeb komplexních zakázek,
 • Objem plánovaných tržeb pro příští plánovací období,
 • Objem očekávaných (prognózovaných) tržeb podle hodnocení obchodních příležitostí.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ), Ceníky zboží a služeb (DQ104A),
 • Evidence zákazníků (DQ102A), Evidence zboží a služeb (DQ107A),
 • Evidence obchodních případů Prodej (DQ103A), Evidence obchodních příležitostí (DQ105A),
4. Adekvátní dimenze