Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Náklady na vývoj IT produktů a služeb
Náklady na vývoj IT produktů a služeb
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ6402XIT
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Náklady na interní vývojové zakázky zahrnují veškeré osobní, materiálové a režijní náklady na interní zakázky. Společné náklady se alokují na zakázky podle stanoveného klíče, např. podle člověkohodin spotřebovaných na zakázku. Náklady se kontrolují oproti stanovenému rozpočtu.
2. Související metriky
  • Podíl počtu interních vývojových zakázek dokončených v rámci stanoveného rozpočtu v %, podle typů zakázek,
  • Objem překročení rozpočtu na interní zakázky,
  • Podíl objemu skutečně čerpaných nákladů na zakázku vzhledem k rozpočtovaným v %, podle zakázek.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
  • Evidence zboží a služeb (DQ107A), Ceníky zboží a služeb (DQ104A),
  • Plán projektů (interních) (D123A ), Rozpočet projektu (D411A ), Protokol kontroly rozpočtu projektu (D416A ), Dokumentace průběhu projektu (D412A ),
4. Adekvátní dimenze