Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky organizace a správy podniku
Metriky organizace a správy podniku
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ70
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
 • Metriky organizace a správy podniku představují základní metriky fungování firmy a promítají se do všech oblastí jejího řízení.
3. Přehled metrik
 • Počet záznamů v podnikových databázích (IQ7001 ),
 • Počet zpracovávaných dokumentů (IQ7005 ),
 • Objem transakcí v čase (IQ7006 ),
 • Časové nároky na realizované transakce (IQ7007 ),
 • Náklady na realizované transakce (IQ7008 ),
 • Počet zpracovávaných reportů a výkazů (IQ7011 ).
4. Využití metrik v oblastech řízení podniku
 • Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
 • Řízení IT podniku (DO001 ),
 • Řízení stavební výroby (DO003 ),
 • Řízení a analytika v maloobchodě, retailu (DO005 ),
 • Samospráva, orgány veřejné moci, OVM (DO011 ).
 • Celkový přehled oblastí řízení: Podnikové řízení a analytika (DO00 ).
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • V řízení IT se využijí zejména dimenze skupin:
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).