Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Počet zpracovávaných reportů a výkazů
Počet zpracovávaných reportů a výkazů
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ7011
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-04-18
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Počet zpracovávaných reportů a výkazů - pro externí partnery, veřejnou správu, vedení firmy i interní využití odbornými útvary.
2. Související metriky
  • Podíly zpracovávaných reportů podle cílových subjektů.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Obchodní dokumenty – Prodej (DQ101A ),
  • Obchodní dokumenty – Nákup (DQ151A ),
  • Provozní dokumentace (D711A ).
4. Adekvátní dimenze