Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Marže z IT zakázek
Marže z IT zakázek
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ6304XIT
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2021-01-27
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Prodejní marže IT zakázek znamená rozdíl mezi výnosy a náklady komplexní zakázky. Podstatné je zde porovnání plánované a skutečně dosažené marže.
2. Související metriky
  • Hrubá marže:
    • Hrubá marže = = (Tržby - Náklady) / Tržby,
  • Marže z prodaných licencí produktů,
  • Marže na poskytovaných službách.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
  • Evidence zákazníků (DQ102A), Evidence zboží a služeb (DQ107A),
  • Ceníky zboží a služeb (DQ104A), Dokumentace průběhu projektu (D412A ).
4. Adekvátní dimenze