Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dokumentů : Podnikové dokumenty mimo IT
Podnikové dokumenty mimo IT
Kód skupiny dokumentů

Standardní kód skupiny dokumentů v MBI.

:
DGQ01
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Podskupiny dokumentů podnikového řízení:
 1. Strategické a organizační dokumenty podniku (DSGQ01 ):
  1. Podniková strategie a dílčí strategické dokumenty (DQ001A ), Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
  2. Procesní dokumentace podniku (DQ003A ), Katalog podnikových cílů (DQ004A ),
  3. Byznys model podniku (DQ006A ), Provozní model podniku (DQ007A ),
  4. KPI / KGI podniku a ve vztahu k cílům, procesům (DQ008A),
  5. Komunikační plán (DQ009A), Kompetence pracovní síly v IT (DQ010A),
 2. Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ) :
  1. Účetní evidence (DQ041A ), Daňový doklad (DQ042A ),
  2. Finanční výkazy podniku (DQ051A ), Analytické finanční databáze (DQ052A),
  3. Evidence úvěrů (DQ054A), Evidence leasingových smluv (DQ055A), Evidence závazků (DQ056A), Dokumenty styku s bankami (DQ057A), Výkazy závazků (DQ058A ),
  4. Evidence pohledávek (DQ059A), Inkaso a inkasní kalendáře (DQ060A), Výkazy pohledávek (DQ061A),
  5. Pokladní evidence (DQ065A), Pokladní dokumenty (DQ066A), Pokladní závěrka (DQ067A),
  6. Mzdové evidence (DQ071A), Mzdové dokumenty (DQ072A), Mzdové výkazy (DQ073A), Mzdové plány (DQ074A),
  7. Požadavky na plány a rozpočty (DQ081A), Finanční plány (DQ082A),
  8. Dokumenty controllingu (DQ086A), Analýzy controllingu (DQ087A), Plány controllingu (DQ088A),
 3. Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ) :
  1. Obchodní dokumenty – Prodej (DQ101A ),
  2. Evidence zákazníků (DQ102A), Evidence obchodních případů Prodej (DQ103A),
  3. Ceníky zboží a služeb (DQ104A), Evidence obchodních příležitostí (DQ105A), Dodací a platební podmínky (DQ106A),
  4. Plány a odhady objemu prodeje (DQ111A), Analýzy prodeje (DQ112A ), Výkazy prodeje (DQ115A),
 4. Dokumenty a data řízení nákupu (DSGQ15 ) :
  1. Obchodní dokumenty – Nákup (DQ151A ),
  2. Evidence nákupu (DQ152A), Evidence požadavků na nákup (DQ153A), Evidence dodavatelů (DQ154A), Evidence dodavatelských cen (DQ155A),
  3. Plány nákupu (DQ161A), Výkazy nákupu (DQ166A), Analýzy nákupu (DQ171A),
  4. Přehledy blokování a odblokování zásob (DQ181A),
 5. Dokumenty a data řízení skladů (DSGQ20 ) :
  1. Evidence skladů a skladových zásob (DQ201A), Provozní dokumenty řízení skladů (DQ202A),
  2. Evidence ceníků materiálů (DQ203A), Evidence příjemek, výdejek (DQ204A),
  3. Podklady pro řízení úložných míst, likvidace zásob (DQ205A),
  4. Výkazy skladu (DQ211A), Analýzy skladů (DQ221A),
  5. Dokumentace inventur skladů (DQ231A),
  6. Skladová evidence na expedičních skladech (DQ241A), Balicí listy, Expediční listy (DQ242A), Soupisky zásob na expedičních skladech (DQ243A),
 6. Dokumenty a data personálního řízení (DSGQ25 ) :
  1. Podniková personální evidence (DQ250A ), Evidence pracovních míst (DQ251A), Evidence školení a kursů (DQ252A), Evidence personálních a školicích agentur (DQ253A),
  2. Podklady pro osobní údaje pracovníků (DQ254A), Podklady pro rekvalifikační programy (DQ255A),
  3. Personální plány (DQ261A), Požadavky na pracovníka (DQ271A),
  4. Personální podklady – dovolené, důchody, nemoci (DQ272A), Personální výkazy (DQ281A), Personální analýzy (DQ291A),
 7. Dokumenty a data řízení majetku (DSGQ30 ) :
  1. Evidence majetku – technická, operativní, účetní (DQ301A), Evidence investic (DQ302A), Evidence vlastních / dodavatelských oprav a údržby (DQ303A),
  2. Investiční záměry (DQ310A),
  3. Pasporty majetku (DQ311A), Dokumentace strojů, zařízení, budov, pozemků (DQ312A), Dokumentace investic a údržby (DQ313A),
  4. Požadavky na investice a údržbu (DQ314A), Změny, převody, přírůstky a vyřazení majetku (DQ315A), Odpisy majetku (DQ316A),
  5. Výkazy majetku (DQ317A), Plány investic (DQ321A), Plány oprav a údržby (DQ322A), Analýzy majetku (DQ331A),
 8. Dokumenty a data řízení marketingu (DSGQ35 ) :
  1. Evidence marketingu (DQ351A), Evidence marketingových akcí (DQ352A),
  2. Dokumenty - informace o zákaznících, konkurenci, trhu (DQ361A), Dokumenty o marketingových akcích (DQ362A ),
  3. Cestovní zprávy (DQ363A), Dokumentace obchodních zástupců (DQ364A),
  4. Marketingové průzkumy, dotazníky a jejich analýzy (DQ365A),
  5. Obchodní příležitosti, potenciální zákazníci (DQ366A), Návrhy cen, příprava ceníků (DQ367A),
  6. Plán marketingových akcí (DQ371A), Marketingové analýzy (DQ381A ),
 9. Dokumenty a data řízení dopravy (DSGQ40 ) :
  1. Evidence dopravců (DQ401A), Evidence vlastních dopravních prostředků (DQ402A), Evidence CCS a zahraničních kreditních karet (DQ403A), Evidence požadavků na dopravu (DQ404A),
  2. Kalkulace nákladů a specifikace dopravní cesty (DQ405A),
  3. Dokumenty dopravců (DQ411A), Dokumenty vlastních prostředků a jejich využití (DQ412A), Dokumenty o CCS a kreditních kartách (DQ413A),
  4. Očekávané požadavky na dopravu (DQ414A), Operativní požadavky na dopravu (DQ415A), Objednávka na dopravu (DQ416A),
  5. Plány dopravy (DQ421A), Přehledy a výkazy o dopravě (DQ431A), Dopravní analýzy (DQ441A),
 10. Dokumenty a data řízení energií (DSGQ45 ) :
  1. Evidence a správa měřidel (DQ451A), Evidence spotřeby energií (DQ452A), Evidence výroby tepla (DQ453A),
  2. Dokumenty instalovaných měřidel (DQ461A), Dokumenty o spotřebě různých druhů energií (DQ462A),
  3. Očekávaná potřeba energií (DQ463A), Požadavky na spotřebu energií (DQ464A),
  4. Rozúčtování spotřeby na organizační jednotky (DQ465A),
  5. Plánování spotřeby energií v roce (DQ471A), Analýzy spotřeby energií (DQ481A),
 11. Dokumenty pro řízení výroby (DSGQ50XMN ) :
  1. Evidence výrobních zakázek (DQ501AXMN), Technická a výrobní dokumentace (DQ502AXMN),
  2. Monitorování a koordinace zakázek (DQ503AXMN), Kalkulace zakázek (DQ504AXMN),
  3. Kusovníky, Kusovníkové položky (DQ505AXMN ), Technologické postupy, Normy, Výrobní střediska (DQ506AXMN ), Výkresy, Rozpisky materiálů (DQ507AXMN),
  4. Průběžné sledování pracnosti (DQ508AXMN),
  5. Dokumenty probíhajících, plánovaných a realizovaných zakázkách (DQ511AXMN),
  6. Výrobní plány - dlouhodobé, střednědobé, operativní (DQ514AXMN),
  7. Dokumenty výrobků a technologických postupů (DQ515AXMN),
  8. Požadavky na výrobu, na kooperace, Změnové řízení zakázky (DQ518AXMN),
  9. Výkazy zakázek (DQ521AXMN), Výkazy ve vztahu k TPV (DQ522AXMN), Výkazy výroby (DQ523AXMN),
  10. Analýzy zakázek (DQ525AXMN), Analýzy výroby (DQ526AXMN), Analýzy výroby – DŘV (DQ527AXMN),
  11. Měsíční plán výroby (DQ531AXMN), Zásobník práce (DQ532AXMN),
  12. Změnové řízení zakázek (DQ533AXMN),
  13. Spotřeba normohodin, materiálu (DQ541AXMN), Plánovaná a realizovaná výroba v kusech (DQ542AXMN),
  14. Sortimentní skladba výroby (DQ543AXMN), Rozpis měsíčního plánu výroby na úseky (DQ544AXMN),
  15. Objednávky a příjem nářadí (DQ545AXMN), Provozní dokumentace dílenského řízení výroby (DQ546AXMN),
  16. Měsíční (operativní) plán výroby (DQ531AXMN), Zásobník práce (DQ532AXMN),
  17. Změnové řízení zakázek (DQ533AXMN), Protokoly o výrobě, jakosti (DQ534AXMN),
  18. Spotřeba normohodin, materiálu (DQ541AXMN), Plánovaná a realizovaná výroba v kusech (DQ542AXMN),
  19. Sortimentní skladba výroby (DQ543AXMN),
  20. Rozpis měsíčního plánu výroby na úseky (DQ544AXMN), Objednávky a příjem nářadí (DQ545AXMN),
  21. Měřicí listy, Výkazy výkonů, Změnové řízení zakázek (DQ546AXMN).
 12. Dokumenty řízení maloobchodního podniku - POS :
 13. Katalog požadavků na nastavení RM/POS systému (DQ601AXRE ), Nastavení kategorizace dodavatele (DQ602AXRE), Požadavky na importní soubor (DQ603AXRE ),
 14. Definice pobočkové hierarchie (DQ604AXRE ),
 15. Evidence pokladního HW (DQ605AXRE ),
 16. Program školení ve vazbě na POS (DQ606AXRE ),
 17. Provozní dokumentace informačního systému se zaměřením na POS (DQ607AXRE),
 18. Inventurní seznam ve vazbě na POS (DQ608AXRE ), Inventurní seznam rozdílů ve vazbě na POS (DQ609AXRE ), Minimální a cílové stavy skladu (DQ610AXRE ),
 19. Nákupní objednávka (DQ611AXRE ), Převodka (DQ612AXRE ), Doporučené objednávání (DQ613AXRE ),
 20. G-STAR – vyčtení zařazení artiklu z kódu materiálu (DQ614AXRE ),
 21. Pokladna NCR XR5 (DQ615AXRE ), Pokladna Toshiba TcxWave (DQ616AXRE ),
 22. Význam tranzitních skladů (DQ617AXRE ),
 23. RM/POS 4onePOS – nastavení systému (DQ618AXRE ), RM/POS FuturERS – nastavení uživatelských práv (DQ619AXRE ), FuturERS – (centralizovaná) struktura (DQ620AXRE ), 4onePOS – (decentralizovaná) struktura (DQ621AXRE ), FuturERS – detail položky (DQ622AXRE ), 4onePOS – detail položky (DQ623AXRE ).
2. Využití dokumentů ve skupinách úloh: