Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dokumentů : Dokumenty řízení podniku
Dokumenty řízení podniku
Kód skupiny dokumentů

Standardní kód skupiny dokumentů v MBI.

:
DGQ01
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Podskupiny dokumentů podnikového řízení:
 • Strategické a organizační dokumenty podniku (DSGQ01 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
 • Dokumenty a data řízení nákupu (DSGQ15 ),
 • Dokumenty a data řízení skladů (DSGQ20 ),
 • Dokumenty a data personálního řízení (DSGQ25 ),
 • Dokumenty a data řízení majetku (DSGQ30 ),
 • Dokumenty a data řízení marketingu (DSGQ35 ),
 • Dokumenty a data řízení dopravy (DSGQ40 ),
 • Dokumenty a data řízení energií (DSGQ45 ),
 • Dokumenty plánování výrobních zakázek (DSGQ50XMN ),
 • Dokumenty TPV, technické přípravy výroby (DSGQ51XMN ),
 • Dokumenty OŘV, operativního řízení výroby (DSGQ52XMN ),
 • Dokumenty DŘV, dílenského řízení výroby (DSGQ53XMN ),
 • Dokumenty pro řízení retailu – POS (DSGQ60XMN).
2. Využití dokumentů ve skupinách úloh:
 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ),
 • Finanční řízení podniku (TGQ050 ),
 • Controlling (TGQ090 ),
 • Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ),
 • Řízení nákupu (TGQ150 ),
 • Řízení skladů (TGQ200 ),
 • Řízení lidských zdrojů (TGQ250 ),
 • Řízení majetku (TGQ300 ),
 • Marketing (TGQ350 ),
 • Řízení dopravy (TGQ400 ),
 • Řízení energií (TGQ450 ),
 • Výroba: Plánování a koordinace výrobních zakázek (TGQ500XMN )),
 • Výroba: Technická příprava výroby (TGQ510XMN ),
 • Výroba: Operativní řízení výroby (TGQ520XMN ),
 • Výroba: Dílenské řízení výroby (TGQ530XMN ),
 • Retail: Nákup a zásobovací logistika (TGQ550XRE ),
 • Retail: Skladování (TGQ560XRE ),
 • Retail: Vnitropodniková logistika (TGQ570XRE),
 • Retail: Prodej (TGQ580XRE).