Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Retail: Výběr POS HW
Retail: Výběr POS HW
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ592AXRE
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fous, O. (Artex, Informační systémy)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Retail: Výběr POS HW“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je určit požadavky na výběr POS HW a vybrat vhodný HW tak, aby splňoval všechny předpoklady.
 • Úloha má současně řešit otázky a problémy spojené se zajištěním a provozem POS ve scénářích (SQ591XRE ) a (SQ592XRE ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Analýza IT trhu (D022A ),
  • Technologická architektura (D054A ),
  • Plán projektů (D123A ),
  • Projektový záměr (D124A ),
  • Poptávkový dokument (D131A ),
  • Nabídka na dodávku IT služeb a produktů (D132A ),
  • Výběrová kritéria na dodávky IT služeb a produktů (D133A ),
 • Výstupem zpracování úlohy jsou:
  • Protokol o hodnocení nabídek (D134A ),
  • Závěrečný protokol z výběrového řízení (D135A ),
  • Plán projektu (D401A ),
  • Dokument specifikace projektu (D402A ),
  • Rozpočet projektu (D411A ).
3. Obsah úlohy
 1. Určení osoby nebo týmu zodpovědné za výběr HW,
 2. Vymezení požadavků na HW na základě používaného SW:
  1. Na pokladnách,
  2. Na centrále,
  3. Ve skladech,
 3. Vymezení požadavků na HW na základě oborových potřeb ,
 4. Vymezení požadavků na HW na základě specifických požadavků ,
 5. Zpracování podkladů na základě dříve zjištěných poznatků,
 6. Výběr vhodného HW z nabídky, výběr vhodného dodavatele na základě cenové nabídky a doplňkových služeb ze strany dodavatele.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy:
 1. Plná podpora ze strany vedení/majitele,
 2. Zajištění předem známého rozpočtu na pořízení HW,
 3. Výběr vhodné osoby/týmu pro výběr HW,
 4. Přesná definice potřeb a požadavků,
 5. Znalost požadavků na HW ze strany nasazovaného SW,
 6. Znalost oborových potřeb a požadavků na HW.
5. Doporučené praktiky:
 1. Výběr dodavatele nejen na základě cenové nabídky,
 2. Stejně jako SW je i u POS HW velmi důležitá z nalost oboru ze strany dodavatele a další služby, které může poskytnout. Mimo jiné by mělo platit, že:
  1. Dodavatel je ještě před dodáním ochoten zapůjčit HW k ozkoušení (pozice kasy/umístění v rámci pultu vzhledem k velikosti, spolupráce HW a SW, stoprocentní přesvědčení o kompatibilitě, kvalitě tisku…),
  2. Dodavatel by měl nabízet takovou záruku, kdy je každá porucha či nedostatek vyřešen co nejdříve a ideálně na místě, ať už opravou, nebo výměnou,
  3. Dodavatel je v případě několika kandidátů v rámci HW poradit, jaký z typu je výhodnější pro jaké požadavky,
 3. Testování před nasazením - otestování vybraného HW před jeho nasazením, ať už kvůli kompatibilitě s vybraným SW řešením nebo dalšími prvky v maloobchodu (propojení na peoplecountery, kamerové systémy, čitelnost účtenek, tisk štítků, citlivost čtečky kódů a její doplňková funkcionalita…) může být doslova k nezaplacení,přijít na to, že část obchodní sítě nefunguje půl roku po implementaci kvůli špatně zvolenému HW, může být velmi nešťastné,
 4. Šetření se nemusí vyplatit - pokladna je pracovní místo, které často funguje i více než 18 hodin denně a střídá se na něm větší počet uživatelů. Je tedy velmi nevhodné pořizovat sem HW, který je určen pro domácnosti a kanceláře! V tomto případě se jedná o šetření na nesprávném místě – pokladní HW existuje a jeho nabídka je velmi pestrá, není proto třeba sahat do nabídky, jež je určena pro úplně jiné použití. POS HW lze pořídit prakticky ve všech cenových a kvalitativních kategoriích.
6. “Retail: Výběr POS HW“ - klíčové aktivity

6.1. Vymezení požadavků na HW ze systémového hlediska
 • Je třeba rozdělit požadavky na tři skupiny :
  • HW pro centrálu,
  • HW pro sklad/sklady,
  • HW pro pobočky.

HW na centrále lze, až na drobné výjimky, pokrýt standardní nabídkou HW , to samé ale nelze říci o pobočkách a skladech. Požadavky lze určit na základě různých úhlů pohledu :

 1. Zvládne vybraný HW POS/RM SW řešení? - Ve všech třech případech platí, že první požadavek směrem k HW musí vzít v potaz HW náročnost vybraného SW řešení a promítnout jí do požadavků na HW. To platí zejména v případech PC/POS PC nebo inventurních terminálů, u kterých se očekává, že na nich poběží buď část nebo celý POS/RM systém,
 2. Půjde vybrané POS/RM SW řešení vůbec napojit na vybraný externí a doplňkový HW? - Tento úhel by měl řešit funkcionalitu jednotlivých komponent externího (periferního) HW typu - čtečka, pokladní tiskárna, pokladní zásuvka, tiskárna štítků ve spolupráci s pokladním SW. Například:
  1. Pomocí jakých ovladačů komunikuje SW s tiskárnou? OPOS, uPOS, javaPOS nebo pomocí úplně jiné technologie?
  2. Je třeba pořídit tiskárnu na štítky, která funguje i na principu vybraného tiskového jazyka? (například ZPL, ZPL 2),
  3. Bude třeba čtečky nějakým způsobem naprogramovat, aby s vybraným SW řešením komunikovaly?
6.2. Vymezení požadavků na HW z oborového hlediska
 • Stejně jako na POS/RM SW i na HW jsou kladeny požadavky definované oborem maloobchodu, ve kterém je používán.
 • S eznam všech možností pro všechny obory by byl až nepřiměření dlouhý a místy redundantní. Dále je proto uvedeno několik případů z různých oborů:
  • Zlatnictví a tiskárna štítků - bývají velmi specifické zejména velikostí použitých štítků. Přesněji řečeno, je třeba, aby štítky byly velmi malé a zároveň obsahovaly poměrně velké množství informací (název, cena, ryzost, váha), což nenechává příliš prostoru pro čárový kód. Ve spojení s možnou (nebo vyžadovanou) vyšší lesklostí nebo barvou štítku by mohlo dojít k tomu, že čtečky kód nepřečtou. Ve zlatnictví je tedy potřeba počítat s vyšší kvalitou tisku u štítkové tiskárny, obecně se doporučuje minimálně 300 DPI. Obecně to neznamená, že tiskárny s nižším rozlišením budou absolutně nepoužitelné, nicméně mohou způsobit nemálo problémů, které nakonec mohou beztak vést k výměně tiskárny.
  • Obchod se suvenýry a zákaznický displej - ačkoli nemusí platit jen pro obchod se suvenýry, dá se na něm požadavek vysvětlit asi nejlépe. Vzhledem k vysokému počtu zahraničních turistů je právě zákaznický displej víceméně nutností, zobrazení částky může celou obchodní transakci zásadně urychlit. Je třeba rovněž nezapomenout na to, že displej (pakliže je řeč o standardním dvouřádkovém displeji) by měl podporovat jak české znaky (i turista asi bude udiven velkým množstvím otazníků a znaků pro procenta místo lokálních znaků), tak ISO znaky pro valuty, což platí obzvláště v našem případě. Zvažovanou možností by měl být i barevný displej, který nejen že umožňuje projekci aktuálně probíhajícího prodeje, ale i možnou akční nabídku nebo i video
  • Řetězec obchodů a řízení skladu - sklad v řetězci lze mimo jiné řídit i centrálně, tedy s jedním nebo více centrálními sklady a centralizovanou distribucí zboží na jednotlivé pobočky. Distribuci je možné provádět i „postaru“ zápisem jednotlivých položek ručně a přepsáním do systému nebo donáškou položek, které mají být v převodu k pracovní stanici a zadání/naskenování na místě. Nicméně při vyšším počtu poboček v rámci řetězce je třeba zamyslet se nad jiným řešením, jednou z možností je přenosná čtečka s vlastní aplikací, která může a nemusí být součástí POS/RM systému a která by měla umožňovat vytvoření jednotlivých převodek a příjemek, včetně číslování přepravních balíků přímo v rámci převodky. Jedno nebo více takových zařízení umožňuje zásadně urychlit a lépe spravovat pohyby z/do centrálního skladu.