Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Retail: Výběr POS HW
Retail: Výběr POS HW
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ592AXRE
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fous, O. (Artex, Informační systémy)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-03-17
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Retail: Výběr POS HW“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je určit požadavky na výběr POS HW a vybrat vhodný HW tak, aby splňoval všechny předpoklady.
 • Úloha má současně řešit otázky a problémy spojené se zajištěním a provozem POS ve scénářích (SQ591XRE) a (SQ592XRE).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Analýza IT trhu (D022A ),
  • Technologická architektura (D054A ),
  • Plán projektů (D123A ),
  • Projektový záměr (D124A ),
  • Poptávkový dokument (D131A ),
  • Nabídka na dodávku IT služeb a produktů (D132A ),
  • Výběrová kritéria na dodávky IT služeb a produktů (D133A ),
 • Výstupem zpracování úlohy jsou:
  • Protokol o hodnocení nabídek (D134A ),
  • Závěrečný protokol z výběrového řízení (D135A ),
  • Plán projektu (D401A ),
  • Dokument specifikace projektu (D402A ),
  • Rozpočet projektu (D411A ).
3. Podmínky úspěšnosti úlohy:
 1. Plná podpora ze strany vedení/majitele,
 2. Zajištění předem známého rozpočtu na pořízení HW,
 3. Výběr vhodné osoby/týmu pro výběr HW,
 4. Přesná definice potřeb a požadavků,
 5. Znalost požadavků na HW ze strany nasazovaného SW,
 6. Znalost oborových potřeb a požadavků na HW.
4. “Retail: Výběr POS HW“ - klíčové aktivity
 • Vymezení požadavků na HW ze systémového hlediska,
 • Vymezení požadavků na HW z oborového hlediska.