Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Objem spotřeby energií podle druhů
Objem spotřeby energií podle druhů
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ6001
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-10-16
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Metrika sleduje a rozlišuje spotřebu všech využívaných druhů energií. Účelem je vytvořit a udržovat aktuální podklady pro analýzy spotřeby energií a jejich plánování.
2. Zdroje dat pro metriku
  • Evidence spotřeby energií (DQ452A), Evidence a správa měřidel (DQ451A),
  • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ), Rozúčtování spotřeby na organizační jednotky (DQ465A),
  • Požadavky na spotřebu energií (DQ464A), Očekávaná potřeba energií (DQ463A),
  • Analýzy spotřeby energií (DQ481A), Plánování spotřeby energií v roce (DQ471A).
3. Adekvátní dimenze