Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Využití vývoj. kapacit – utilizace
Využití vývoj. kapacit – utilizace
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ6405XIT
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2021-01-27
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Využití pracovníků firmy v procentech jejich pracovního času na interních vývojových zakázkách.
2. Související metriky
  • Počet pracovníků, jejichž využití je pod určeným limitem ,
  • Podíl využití kapacit na celkových disponibilních kapacitách,
  • Podíl využití kapacit externích pracovníků na celkových kapacitách,
3. Zdroje dat pro metriku
  • Personální evidence (DQ250A ), Evidence dodavatelů (DQ154A),
  • Dokumentace průběhu projektu (D412A ).
4. Adekvátní dimenze