Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Pracnost zakázek vývoje
Pracnost zakázek vývoje
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ6403XIT
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2021-01-27
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Pracnost IT interních vývojových zakázek v člověkodnech vyjadřuje celkový časový objem interních zakázek dle pracovníků ve dnech pro účely kapacitního zatížení a plánování disponibilních zdrojů.
2. Související metriky
  • Objem pracnosti v externích kooperacích na zakázkách,
  • Počet zakázek překračujících plánovanou nebo očekávanou pracnost ,
  • Objem pracnosti nad plánovaným objemem podle zakázek
3. Zdroje dat pro metriku
  • Evidence zboží a služeb (DQ107A),
  • Dokumentace průběhu projektu (D412A ).
  • Personální evidence (DQ250A ), Evidence dodavatelů (DQ154A)
4. Adekvátní dimenze