Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Finanční analýzy
Finanční analýzy
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ085A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Klouček, O. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-02-26
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Finanční analýzy“ - účel dokumentu
 • Účelem je presentovat výsledné analýzy finančních ukazatelů podniku podle vybraných dimenzí (útvary, plánované akce apod.).
2. Obsah dokumentu

Obsah finančních analytických výstupů odpovídá funkcím úlohy „Finanční analýzy“ (UQ054A ):

 1. Analýzy základních finančních ukazatelů dle vybraných dimenzí,
 2. Časové analýzy finančních ukazatelů („Time Intelligence“),
 3. Srovnávací analýzy finančních aktivit,
 4. Analýzy komplexních finančních ukazatelů, a to:
  1. Analýza trendů (IQ0021 ),
  2. Analýza cash-flow (IQ0023 ),
  3. Analýza ukazatelů rentability a nákladovosti (IQ0024 ),
  4. Analýza ukazatelů aktivity (IQ0025 ),
  5. Analýza ukazatelů zadluženosti a finanční struktury (IQ0026 ),
  6. Analýza ukazatelů likvidity (IQ0027 ),
  7. Analýza ukazatelů kapitálového trhu (IQ0028 ),
  8. Analýza ukazatelů na bázi finančních fondů a cash-flow (IQ0029 ).

Další část analytických tabulek odpovídá funkcím úlohy „Dílčí analýzy finančních dat“ (UQ054B ):

 1. Analýzy základních finančních ukazatelů dle vybraných dimenzí,
 2. Analýzy finančních ukazatelů procesního charakteru,
 3. Časové analýzy dílčích finančních ukazatelů („Time Intelligence“),
 4. Srovnávací analýzy finančních aktivit.
3. Vznik dokumentu
 • Úlohy : Finanční analýzy (UQ054A ), Dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ).
4. Reference, poznámky
 • Ke stažení je k dispozici balíček obsahující následující tabulky s příklady:
  • Tabulka s příkladem: DQ085A _1: Klouček, O. (MIBCON): Analýza trendů ve vývoji podnikových financí,
  • Tabulka s příkladem: DQ085A _2: Klouček, O. (MIBCON): Procentní rozbor,
  • Tabulka s příkladem: DQ085A _3: Klouček, O. (MIBCON): Analýza cash-flow