Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Metoda Concentric Circles
Metoda Concentric Circles
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M109
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Metoda Concentric Circles – základní charakteristika
 • Jádrem metody je Composite EVA Model (M108 ). Představuje zralostní model a rámec pro finanční řízení IT a je pojímána jako možné rozšíření ostatních metodik a rámců pro řízení IT, zejména ITIL (M101 ), CobiT (M102 ), TOGAF (M301 ) a dalších.
 • Zahrnuje tři úrovně řešení – Základní, Operativní a Strategickou.
1.1. Úroveň 1 – Základní
 • Vyžaduje dílčí kroky ve finančním a ekonomickém řízení IT,
 • Předpokládá, že ekonomické a finanční řízení IT je v podniku nastaveno.
 • Vyžaduje detailní přehledy majetku spojeného s IT, které jsou efektivní strukturovány na základě konfigurační databáze (D231A ).
1.2. Úroveň 2 – Operativní
 • Je založena na běžně doporučovaných metrikách :
  • Výnosnost, rentabilita investice, ROI (I443 ),
  • Čistá současná hodnota investice, NPV (I444 ),
  • Ukazatelů rentability (IQ0024 ), zejména ROE (return on common equity).
 • Úroveň je zaměřena na operativní efektivitu a současně vytváří podklady pro strategické plánování IT.
 • Přístup odpovídá řešením požadavků byznysu v krátkodobém časovém horizontu.
1.3. Úroveň 3 – Strategická
 • Je orientovaná na soulad IT a byznysu na strategické úrovni.
 • Využívá metody BSC (M002 ) a Composite EVA Model (M108 ).
 • Metoda Composite EVA Model může být v tomto kontextu využita i pro hodnocení kvality nastavení cen. Podporuje rozhodování typu „make or buy“ a řešení úlohy sourcingové strategie (U035A ), případně úlohy ekonomické analýzy sourcingu (U305A ).
2. Poznámky, reference
 • Zpracoval: Simetinger, F. (SAP ČR).
 • F. Simetinger, “IT Organizations and Their Services Financial Management – Part 2,” LinkedIn Pulse, 01-Sep-2017,
 • F. Simetinger, “Concentric Circles Method Concept in IT Governance”, in Quaere 2018: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů, Prague, 2018.