Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Composite EVA Model
Composite EVA Model
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M108
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Composite EVA Model – základní charakteristika
  • Composite EVA Model se zakládá na principu modelů generování cen, které respektují dynamickou povahu byznysu a které mohou definovat ekonomické parametry jako ostatní komponenty byznys modelu.
  • Model je vytvořen na základě pyramidální dekomposice a využívá komponent Service CF (service cash-flow) a CROGA (Cash Return On Gross Assets), .
  • Vstupy modelu jsou jednotkové náklady (c), jednotková cena (p) a množství (q). Ty vstupují do komponenty „Service CF“ , která představuje cash-flow generované službou IT a do komponenty „CROGA“ , která představuje výkonnost majetku.
  • Model umožňuje kalkulace jednotkových cen založené na využití (q) a nákladech (c) IT služby a porovnává je s plánovaným byznys modelem , který ukazuje vztah mezi cash-flow byznys modelu, IT service CF a náklady.
2. Poznámky, reference
  • Zpracoval: Simetinger, F. (SAP ČR).
  • F. Simetinger, “Business-IT Alignment with Cash-Flow Based Price-Generating Model for IT Services,” in The 6th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability, Prague, 2018.