Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se nasazení datového tržiště
Řeší se nasazení datového tržiště
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S454
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-09-29
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Představuje datové tržiště (dále DM) přínosný bod ve vývoji firmy z pohledu strategie společnosti? Bude tento přínos dostatečným faktorem k rozhodnutí o investici do vývoje DM?
 2. Jakým způsobem bude DM vyvíjeno ? Budou při vývoji využity dodavatelské zdroje, interní zdroje , popř. aplikační balík?
 3. Bude nový DM rozvíjet nynější DM řešení , nebo se bude jednat o implementaci nového DM?
 4. Jaká platforma bude při implementaci DM využita?
 5. Jaké nástroje budou při implementaci DM využity?
 6. Jakým způsobem budou data do DM nahrávána?
 7. Jaký typ procedury bude při nahrávání dat využíván?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Zpracování BI Úvodní studie (U431A ),
 • Specifikace přírůstku řešení BI (U432A ),
 • Analýza stavu a požadavků na BI (U433A ),
 • Modelování a návrh řešení BI (U434A ),
 • Návrh technologické platformy přírůstku (U435A ),
 • Návrh transformací dat - ETL (U436A ),
 • Implementace řešení BI, (U437A ),
 • Zavedení BI do provozu, migrace, (U438A ).