Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se rozvoj standardních reportingových úloh IS
Řeší se rozvoj standardních reportingových úloh IS
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ003
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky

V rámci scénáře jsou definovány následující problémy a otázky k řešení:

  1. Jak zajistit vysokou kvalitu a vypovídací schopnost standardních reportů?
  2. Jak zajistit konsolidaci různých podnikových reportů?
  3. Jak dosáhnout organizačně i technicky zpracování a poskytování reportů pro odpovídající role a ve stanoveném čase?
  4. Jak zajistit, aby standardní reporty odpovídaly tuzemské i případně i zahraniční legislativě?
  5. Jak snížit pracnost přípravy standardních reportů?
  6. Jak snížit náklady na přípravu reportů?

2. Doporučení, praktiky

Řešení scénáře je v úlohách MBI svázaných s daným scénářem. V komentářích vazeb mezi úlohami a scénářem je obsažena konkretizace vybraných otázek scénáře vzhledem k dané úloze IS, resp. úloze podnikového řízení. V návaznosti na to je řešení scénáře dáno i vazbami k relevantním úlohám řízení IT.