Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Retail: Počáteční/Kontinuální import dat pro POS
Retail: Počáteční/Kontinuální import dat pro POS
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ594AXRE
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fous, O. (Artex, Informační systémy)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-03-17
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Retail: Počáteční/Kontinuální import dat pro POS“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je úspěšně naimportovat nová nebo přenesená data z původního systému do systému nového a to včetně kategorizace, adres, položek, všech jejich detailů a stavu na jednotlivých skladech, či import zmíněných dat kontinuálně po zavedení systému.
 • Úloha má současně řešit otázky a problémy spojené se zajištěním a provozem POS ve scénářích (SQ591XRE) a (SQ592XRE).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Katalog požadavků na nastavení RM/POS systému (DQ601AXRE ),
  • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
  • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
  • Katalog datových zdrojů (D211A ),
  • Analýzy a plán rozvoje datových zdrojů (D212A ),
  • Provozní dokumentace informačního systému se zaměřením na POS (DQ607AXRE),
  • Technická dokumentace sítě (D712A),
 • Výstupem zpracování úlohy jsou:
  • Požadavky na importní soubor (DQ603AXRE ),
  • Provozní dokumentace informačního systému se zaměřením na POS, aktualizovaná (DQ607AXRE),
  • Katalog požadavků na nastavení RM/POS systému, aktualizovaný (DQ601AXRE ),
  • Procesní dokumentace podniku, aktualizovaná (DQ003A ).
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 1. Dokončení nastavení systému před úvodním importem dat (DPH, cenové hladiny…),
 2. Vytvořená kategorizace v rámci systému (v případě importu položek),
 3. Znalost dostupných datových zdrojů a možnost jejich získání (data zasílaná dodavatelem v domluveném formátu a včas),
 4. Znalost požadované podoby vybraných typů záznamů po importu („Jaké detaily chceme u položky zaznamenat?“).
4. “Retail: Počáteční/Kontinuální import dat pro POS“ - klíčové aktivity
 • Definice typů záznamů pro import,
 • Definice podoby importního souboru,
 • Nastavení importního procesu,
 • Import a kontrola.