Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Provozní dokumentace informačního systému se zaměřením na POS
Provozní dokumentace informačního systému se zaměřením na POS
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ607AXRE
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Fous, O. (Artex, Informační systémy)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-04-07
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Provozní dokumentace informačního systému se zaměřením na POS - účel dokumentu
  • Účelem dokumentu je definovat funkcionalitu systému a možnosti jeho ovládání.
2. Obsah dokumentu
  • Ve zjednodušeném slova smyslu se jedná o manuál dodaný dodavatelem informačního systému , který by měl sloužit jako podklad pro školení personálu a zaměstnanců firmy, případně jako podklad pro samostudium informačního systému či jako rádce v případě potíží se systémem.