Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Požadavky na importní soubor
Požadavky na importní soubor
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ603AXRE
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Fous, O. (Artex, Informační systémy)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-04-07
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Požadavky na importní soubor - účel dokumentu

Účelem dokumentu je určit všechny požadavky na importní soubor, včetně mapovaných polí a datových typů.

2. Obsah dokumentu
  • Dokument, který může být proveden například formou tabulky. Cílem je určit, do kterých polí a v jakém formátu budou v rámci cílového RM/POS systému importována data (jedno, zda manuálně či například pomocí EDI) tak, aby byl importní proces nastaven správně a mohl být do budoucna opakován bez problémů.