Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Katalog požadavků na nastavení RM/POS systému
Katalog požadavků na nastavení RM/POS systému
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ601AXRE
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Fous, O. (Artex, Informační systémy)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-04-07
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Katalog požadavků na nastavení RM/POS systému - účel dokumentu
  • Účelem dokumentu je vymezit všechna požadovaná nastavení RM/POS systému , které je třeba provést v rámci nasazení systému nebo po identifikaci potřeb v průběhu jeho používání. Z toho vyplývá, že dokument lze použít jako Vstup i jako Aktualizaci.
2. Obsah dokumentu
  • Vhodný Katalog požadavků na nastavení RM/POS systému by měl v případě nasazení nového systému vytyčit všechny požadavky na nastavení tohoto systému, tak, aby jej bylo možné provést v rámci samotné implementace. Vstupem nebo inspirací pro tento katalog mohou být zkušenosti a požadavky na nastavení neprovedené v předchozím systému či seznam požadavků, ze kterého vycházelo výběrové řízení na nový RM/POS systém.
  • V případě požadavků v průběhu užívání systému by tyto měly být hromaděny v určitém časovém intervalu a předány k vyhodnocení/vypracování najednou.